bilde

Unibuss Tur kjøper Moss Turbiler

Etter seks års samarbeid kjøper Unibuss Tur opp selskapet Moss Turbiler.

Turbussdriften vil fortsette som i dag, da Unibuss overtar alle kundeavtaler, sjåfører og driftssjef i turbussvirksomheten, lokalene og de fleste av bussene til Moss Turbiler fra 1. januar 2017.

Strategisk viktig
Unibuss er et av de største busselskapene i Østlandsområdet. Siden 2010 har Unibuss Tur og Moss Turbiler samarbeidet om turbusskjøring. 

"For kundene vil ikke skifte i eierskapet til turbussvirksomheten ha noen praktisk betydning, da det vil være de samme bussene og samme sjåførene som i dag", skriver selskapene i en pressemelding.

– Moss Turbiler har de siste 13 årene blitt en viktig aktør i turbussmarkedet i Østfold og Follo. Østlandsområdet er strategisk viktig for Unibuss, og vi har fulgt utviklingen i turbussmarkedet i Østfold og Follo med stor interesse den siste tiden. Nå ser vi frem til å ønske nye passasjerer velkommen om bord med oss, sier Kjell Knarbakk, daglig leder i Unibuss Tur.

Skifter navn
Moss Turbiler holder til i moderne lokaler i Son, som Unibuss Tur nå overtar. Moss Turbiler AS vil skifte navn fra overtagelsestidspunktet.

Dag Oppegaard i Moss Turbiler vil bli med videre i Unibuss Tur og få en rolle knyttet til salg, markedsføring og videre utvikling av virksomheten.

– Vi har samarbeidet godt med Unibuss Tur i flere år, og jeg er glad for at de nå ønsker å overta ansvaret for turbussvirksomheten. Jeg ser frem til å bistå videre også etter overtakelsen, sier Dag Oppegaard i Moss Turbiler.

Avtalen skal behandles endelig i Unibuss’ styre i desember.