bilde
img img
2 bilder i galleri

10 elektriske minibusser skal frakte skoleelever

Ruters spesialskyss på Romerike skal bli fossilfri i august 2017. Blant annet vil skolelever bli fraktet av ti elektriske minibusser og 110 som kjører på fornybar energi.

– Vi har etterspurt miljøvennlige minibusser, og det er gledelig å konstatere at flere tilbydere responderte så positivt. Ti elektriske minibusser, med solceller på taket, er starten på en elektrifisering av Ruters bussdrift. Resultatet av dette anbudet er at all spesialskyss på hele Romerike blir fossilfri allerede i 2017, sier administrerende direktør i Ruter, Bernt Reitan Jenssen, i en pressemelding.

Blant de 120 minibussene, vil ti minibusser være batterielektriske, åtte vil gå på biogass og 102 minibusser vil benytte fornybart HVO.

Ruter har lenge hatt et uttalt mål om at all kollektivtransport i Oslo og Akershus skal gå på kun fornybar energi i 2020, og mener dette er første skritt på vei dit. Av cirka 1.200 ordinære busser er målet at en tredjedel skal være elektriske i 2025, og 60 prosent av bybussene skal være elektriske på samme tid, ifølge Ruters planer.

73,5 millioner
Det er primært skoleelever på de 450.000 turene med spesialskyss på Romerike hvert år. Konsentra er ansvarlig for koordineringen av dette tilbudet.

Kontraktene for Øvre og Nedre Romerike har en varighet på fem år med mulighet for ett års opsjon. Kontraktene er utvidet fra dagens 87 til 120 minibusser.

Kontraktene har en verdi på 73,5 millioner kroner i året. Tildelingskriteriet for miljø var vektet med 30 prosent, som er det høyeste i Ruters anbud til nå. Pris var vektet med 40 prosent. Klimagassreduksjon ble vektlagt ved evaluering, og det ble stilt krav til EURO 6 motor på minibussene.

– Dialogen med selskapene har vært konstruktiv, og de har strukket seg for å levere gode miljøløsninger, slik at halvparten av Ruters spesialskyss er fossilfri allerede i 2017, uttaler Reitan Jenssen.

Forhandler med Iveco
Det er Taxus Akershus AS, dagens operatør på Nedre Romerike, som fortsetter kjøringen i dette området. Selskapet vil også kjøre i deler av Øvre Romerike fra august 2017.

Totalt vil de da ha 102 minibusser, hvorav ti batterielektriske.  

– Det er kun to aktører som tilbyr elektriske minibusser i Norge i dag - italienske Iveco og nederlandske VDL. Iveco bygger på sin egen Daily mens VDL bygger om Mercedes Sprintere. Vi er nå inne i sluttforhandlinger med Iveco, men har foreløpig ikke signert kontrakt, forteller Ole Sanne til YrkesBil.no. Han er anbudsansvarlig for Taxus Akershus AS.

Solceller på taket
For oppvarming og lading, vil Taxus teste ut solcellepanel på taket av noen busser. De elektriske minibussene vil primært betjene byområdet rundt Jessheim og Lillestrøm og skal kjøres i to skift – morgen og ettermiddag.

– Bilene hurtiglades midt på dagen og få en lengre lading om natten. Vi har garantert overfor Ruter en kjørelengde på 160 kilometer, og det mener vi skal gå fint, sier Sanne.

– Det er veldig spennende å få være med på å prøve ut elektriske minibusser, sier daglig leder Tom Romen i Taxus Akershus AS til YrkesBil.no.

Ny operatør
Romerike får også en ny operatør, i selskapet Minibuss 24/7 AS. De kjører fra før for Ruter i Follo. 

Selskapet vil få ansvar for kjøring med 18 minibusser på Øvre Romerike. Åtte av disse skal gå på biogass. De øvrige skal gå på fornybart drivstoff (HVO).

 

Fakta om minibusskontraktene:

Operatør: Taxus Akershus AS, med underleverandørene Nedre Romerike Minibuss AS og Lillestrøm Minibuss AS, og Minibuss 24/7 AS

Delområde: Øvre Romerike: Minibuss 24/7 AS og Taxus Akershus AS

Delområde Nedre Romerike: Taxus Akershus AS

Oppstart: 1. august 2017

Busser: 120 minibusser fordelt på tre vognkategorier, med kjøring både på heltid og deltid.

Drivstoff: 10 batterielektriske minibusser, åtte biogassbusser og 102 busser på fornybart drivstoff (HVO). Minibussene har EURO 6 motor. Seks elektriske busser skal kjøre på Nedre Romerike, og fire elektriske busser skal kjøre på Øvre Romerike. Åtte biogassbusser skal kjøre på Øvre Romerike.

Verdi: Kontraktenes samlede årlige verdi for alle områder, dvs. 120 minibusser på elektrisitet, biogass og HVO: 73.498.179 millioner kroner. Kontraktene har fem års varighet, med opsjon på et år.


img img
2 bilder i galleri