bilde

Påbud om alkolås i buss og minibuss på høring

Regjeringen ønsker å innføre påbud om alkolås i busser og minibusser. Nå sendes forslaget ut på høring.

Vegdirektoratet sender nå på høring forslag til nye lov- og forskriftsbestemmelser om alkolås og alkolåsverksteder.

I første omgang vil påbudet innføres for norskregistrerte busser og minibusser som driver persontransport mot vederlag. Forslaget blir også sendt på EØS-høring.

Tiltaket er allerede innført i enkelte andre land, og stadig flere transportører i Norge har på eget initiativ tatt alkolås i bruk for å kvalitetssikre egne tjenester og styrke eget omdømme.

Regjeringen ønsker å fremskynde bruken av dette tiltaket og foreslår derfor nå et påbud. I første omgang for busser og minibusser. Innfasing for drosjene vil skje på et noe senere tidspunkt.

– Høy sikkerhet i kollektivtransporten er svært viktig, og alkolås er et godt bidrag til dette, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp).