bilde
img img img img img img
6 bilder i galleri

Kollektivbransjen samles

Til uken arrangeres årets store konferanse for kollektivtrafikken. Regien er ved Kollektivtrafikkforeningen, og den finner sted i Oslo. Og hvem av fire sterke kandidater skal få Kollektivtrafikkprisen?

Datoen er den 2. november, og selv om det bare er en en-dags konferanse kan det bli sent allikevel.

Veldig sent. 

I år arrangeres det nemlig en egen, kollektiv, sammenkomst i Kulturhuset (Youngstorget, like ved Oslo Kongress-senter, der arrangementet skjer) etter at hovedarrangementet er fullført.  Formålet er selvfølgelig enda mer mingling og nettverking – pluss, regner vi med, hygge.

Før man har kommet så langt har man hørt Lise Tangen Hansen, «ekspert på brennhete forbrukertrender» snakke om fremtidens 10 viktigste tendenser og hva de vil ha å si for kollektiv-bransjen.

Det vil bli innslag om de reisendes krav og behov, og hvordan ny teknologi kan komme dem i møte. Og det blir selvfølgelig mye om femtidens mobilitetsløsninger.

Dessuten skal Kollektivtrafikkprisen 2017 deles ut.  De fire nominerte finalistene er:

1.      Fram/Møre og Romsdal fylkeskommune med «Travel like the locals»

Siden 2016 har "Travel like the locals" latt turister – og andre – se Møre og Romsdal ved hjelp av det offentlige kollektivtilbudet.  Ved å tilby turer til kjente turistdestinasjoner med ordinær kollektivtrafikk som transportmiddel får turistene unike og rimelige opplevelser, i tillegg til at FRAM får flere reisende i de rolige sommermånedene. En "vinn-vinn-situasjon", med andre ord!

Konseptet består i at man har «pakket» aktuelle turistturer og gjort disse tilgjengelig for forhåndskjøp via nett og fysiske utsalgssteder. Det har gjort reiser med det lokale kollektivtilbudet betydelig mer tilgjengelig for turister som kommer til Møre og Romsdal.  Særlig for utenlandske turister som har relativt kort tid på hvert sted, er det en stor fordel å kunne planlegge dagene før de kommer.  

 2.      Gjøvik kommune

Gjøvik er en av mange mellomstore byer i Norge, med de utfordringer det har for å skape et godt og effektivt kollektivsystem. Kommunen har de siste årene gjennomført flere prosjekter som har bidratt positivt til kollektivtrafikken på Gjøvik. Dette er blant annet:

•             Tilrettelegging for busstrafikk til NTNUs campus på Gjøvik

•             Ny gatebruksplan med fokus på kollektivtrafikk

•             Jobbet for flere regionale ekspressbussruter

•             Bussruter og pendlerbåt mellom Gjøvik og Hamar

Juryen sier den er imponert over hva Gjøvik har fått til uten at de er med i de store satsingene på kollektivtrafikk som finner sted i de 9 største byområdene.  

3.      Bystrategisamarbeidet i Grenland

Grenland har hatt en kraftig passasjervekst de siste årene. I 2016 ble det foretatt 1,2 mill. flere kollektivreiser enn i 2012. Dette er en økning på 32 %.

Utviklingen har fortsatt i 2017, og tall per august viser en passasjervekst på 16 % hittil i år sammenlignet med samme tid i fjor. Økningen er et resultat av en bevisst politisk satsing på kollektivtrafikk i regionen over flere år.

I 2013 inngikk Grenland en 4-årig belønningsavtale med staten på 215 millioner kroner. Partene i avtalen valgte å satse om lag halvparten av midlene på buss, med bl.a.

•             Flere avganger i rush

•             Lavere pris på periodekort 

•             Opprusting av holdeplasser

•             Innkjøp av sanntidsskjermer 

4.      Bernt Reitan Jenssen

Her gjør ikke juryen en gang forsøk på å presentere kandidaten – man regner vel med at alle vet hvem han er (akkurat nå er han CEO i Ruter As), men minner allikevel på noe av det han har fått til:  Bernt Reitan Jenssen er og har gjennom flere år vært en drivkraft i å påvirke og utvikle kollektivtransporten i Norge og Norden.   Han har et stort kundefokus, går foran, deler erfaringer gjennom samarbeid med andre, og har en offensiv og positiv holdning i spørsmål om kollektivtransport!

Han har blant annet:

•             Bidratt til sterke trafikktall og resultater gjennom mange år i Oslo og Akershus

•             Satset på klima og miljø, og bruk av nye energiformer (biodrivstoff – hydrogen - el)

•             Satt framtidens kollektivtrafikk på agendaen, der mobilitet, digitalisering, big data, autonome kjøretøy og nye forretningsmodeller er stikkord. 

Åpenbart sterke kandidater, og – regner vi med – en konferansedag som vil være til nytte for de som er engasjert i slik virksomhet.

Du kan lese mer om konferansen her


img img img img img img
6 bilder i galleri