bilde

NYC planlegger elbuss

Metropolitan Transportation Authority – de som sørger for kollektiv transport i New York – er også blant dem som merker konkurransen med bildeling og med transportører som Uber og liknende.

Bare på Manhattan forteller MTA om 32 prosent nedgang i antall busspassasjerer siden 2007. Men det betyr ikke at trafikkmengden har sunket – tvert imot.

Det jobbes med mange mulige grep for å endre situasjonen. Flere bussfiler, gi busser prioritet i trafikken, optimere rutenettet og forlenge enkelte ruter, bedre kommunikasjon med passasjerene – blant meget annet.

Inne i de andre grepene ligger for eksempel ny bussdesign, dobbeltdekker ekspressbusser og en forsiktig overgang til elektriske busser.

Dette er ikke akkurat noen pionerinnsats, men grunnen til at MTA har ventet så lenge er at de vil være sikre på de bussene de skal prøve. Bussmiljøet i NYC er ekstremt krevende. Endeløse køer og en stadig stopp-start trafikk.

Snitthastigheten på MTAs 5.700 busser er så vidt over 10 km/t – blant de laveste i amerikansk bussverden.

Med 5.700 busser som frakter 2 millioner passasjerer dag fra og til 16.000 holdeplasser på til sammen 330 ruter kan man si at en tre års prøvetid med 10 busser er forsiktig. Dersom startfasen gir positive signaler ligger det i kortene at det skal kjøpes inn 60 til.

Men man kan vanskelig snakke om at det går mot elektrifisering av bussnettet der ennå. Det vil nok ta noen år.

Men leverandørene - fem av bussene kommer fra Proterra, resten fra New Flyer – ser frem til forsøkene. «Hvis elbussene holder i NYC, holder de overalt» er holdningen.

Proterra-bussene kjører i Brooklyn og Queens og lader opp enten midt på dagen eller midt på natten ved et bussdepot i Queens. New Flyer-bussene kjører på Manhattan, men lader samme sted.

Begge bussene kan også bruke de tre kvikke pantograf-baserte ladestasjonene som er plassert langs ruten.