bilde

Skal kartlegge turbussbransjen

NHO Transport vil kartlegge omfanget av utenlandske turbilers virksomhet i Norge. Nå ber de deg om hjelp.

Ifølge bransjeorganisasjonen finnes det i dag ingen offisielle data om utenlandske turbilers virksomhet i Norge.

De mener det derfor er vanskelig å iverksette effektive tiltak for å skape mer likeverdige konkurranseforhold mellom norske og utenlandske aktører.

Registrerer på app
Nå ber de deg om hjelp til å få registrert utenlandske turbiler på norske veier, ved at du laster ned en app på mobilen og skriver inn registreringsnummeret på de utenlandske turbilene du ser.

– Vi ønsker at sjåførene og andre interesserte laster ned app'en og registrerer nummeret på utenlandske turbiler når de har anledning til det. Eksempelvis i pauser, ferjekøer eller mens de venter på passasjerene utenfor hoteller eller severdigheter. Det må selvsagt ikke gjøres mens man kjører, uttaler administrerende direktør i NHO Transport, Jon H. Stordrange.

Svarer du «ja» på at telefonen kan angi tid og sted for registreringen, er det kun bilnummeret som skal noteres.

– Dersom mange deltar og registrerer bilnumre, vil vi få en indikasjon på hvor mange utenlandske turbiler som opererer i Norge. Hvis samme bil observeres av flere på ulike steder, kan vi sammenstille dataene slik at vi får et inntrykk av hvordan utenlandske aktører opererer. Vi vil selvsagt ikke vite eksakt hvor mange som er i Norge og om de driver internasjonal transport eller kabotasje av lovlig eller ulovlig karakter, tilføyer Stordrange.

Skal ende i rapport
Han viser til at det erfaringsmessig er vanskelig å få utenlandske sjåfører til å svare på intervjuspørsmål. 

For å få ytterligere informasjon, har dermed NHO Transport også sendt et spørreskjema til utenlandske turbilselskapers hovedkontorer og til norske turbilselskaper.

– Det blir spennende å se hvor mange utenlandske selskaper som svarer. Alle innsamlede data vil bli presentert i en egen rapport på høstparten, avslutter Stordrange.

Fremgangsmåten for å registrere finner du på transport.no.