bilde
img img
2 bilder i galleri

Slik ender Scanias prototyper hos norske brannmannskaper

Det blir ikke mye igjen av prototype-hyttene fra Scania etter at brannvesenet i Ålesund har brukt dem til å trene på tungbil-redningsaksjoner.

For å gjøre treningen på denne type redningsaksjoner så realistisk som mulig, er brannvesenet avhengig av riktig verktøy. Det vil blant annet si en lastebil.

Nå har brannvesenet i Ålesund fått en avtale med Scania, om å få bruke prototyper av førerhusene deres etter at fabrikken er ferdig med dem.

– Ballen startet å rulle i 2010 da vi var fire ansatte ved brannvesenet i Ålesund som var på et kurs i Sverige for å lære om redningsaksjoner i forbindelse med ulykker som involverer tungbiler, sier brannmann Geir Egil Haug til Scanias internasjonale nettside.

Ikke enkelt å skaffe
Haug er også treningskoordinator for tungbilredning ved Ålesund brannstasjon og spiller slik sett en nøkkelrolle i forbindelse med landsdekkende trening på redningsaksjoner for tungbilulykker.

– Så kom vi i kontakt med Jimmy Säfström ved Heavy Rescue Sweden, som er en internasjonal kapasitet innen dette feltet. Vi så hvordan de jobbet med komplette førerhus og hvordan dette ga god kvalitet på treningen, sier Haug.

Han påpeker at det å for eksempel befri en skadet person fra et sammentrykt førerhus er en svært krevende oppgave, som krever forståelse, kompetanse og de riktige verktøyene.

– Det handler om å være forberedt på de oppgavene vi plutselig vil stå overfor, poengterer brannmannen.

Tidligere, forteller han, har det vært utfordrende å få tak i førerhus å trene på.

– Det er ikke så enkelt å skaffe, så vi har noen ganger vært nødt til å bruke kun skall av førerhus uten interiør. Men det blir ikke helt det samme, sier Haug.

Flere stiller opp
Det seneste halvåret har brannvesenet i Ålesund imidlertid fått tilgang på prototype-førerhus fra Scania, som benyttes til opptrening av personell fra hele Norge.

– Det handler ikke bare om tungbilredning og utfordringene knyttet til dette, men også hvilket utstyr man trenger for å gjøre redningsaksjoner så effektive som mulig, understreker Haug.

Men det er ikke kun den svenske lastebilprodusenten som stiller opp. Haug, som tidligere har jobbet for Enger Transport AS i Ålesund på fritiden, forteller at transportfirmaet på eget initiativ har sørget for transport av prototype-førerhusene fra Scania-fabrikken i Södertälje til Ålesund for en svært gunstig pris.

Ikke nok med det, sunnmørsfirmaet Bunkers Oil har sørget for drivstoff til transporten.

– Du kan vel si det sånn at dette er samarbeid i praksis, jubler Haug.


img img
2 bilder i galleri