bilde

Opprydding i regeljungelen

På Amcars bilhobbykonferanse under Oslo Motor Show dukket det opp en interessant nyhet som viser hvordan Vegdirektoratet med litt drahjelp klarer å rydde opp i urimelig regelverk.

Før har du kanskje måttet registrere din spesielt importerte pickup to ganger. Fra 1/1 2019 holder det med en.

Bakteppet er følgende:

Amcar i Trondheim gjør mye mer enn bare å fremme amcar-gleden. De er sterke politiske aktører og har skikkelig inngrep hos avgjørende myndigheter.

Denne innsatsen har vel medført så mange seire at de har flere enn de kan tapetsere kontorlokalene sine med. Og dette er «seire» som kommer hele bilnorge til gode, enten du er hverdagsbilist eller dypt nedgravd i bilhobbyer.

Gledelig overraskelse
For denne siste gruppen arrangerer de hvert år en Bilhobbykonferanse i forbindelse med Oslo Motor Show. I år var temaet blant annet ombygde eller selvbygde biler, presentert av en som virkelig kan dette. Arne Bakkevig. Han er leder for SFOOR – Statens Vegvesens Spesialgruppe for ombygde kjøretøy.

(Han fortalte forresten også at inne i hans mandat ligger det – veldig gledelig – å jobbe for forståelsen for bil som kultur innad i etaten også.)

Men før han kom så langt orienterte Hilberg Ove Johansen, General Manager i Amcar, om «Rikets Tilstand». Om aktiviteter, saker de hadde nådd frem med, og saker de jobbet med. 

«Nedregistrering av biler fra lastebil over 3500 kg, men under 7500 kg, til varebil før 1. gangs registrering», var en av sakene.

Til Johansens og salens glede og overraskelse, sikkert delt av store deler av bilmarkedet der ute, kunne Bakkevig fortelle at akkurat denne saken nå var løst og at nye retningslinjer ville være klare fra 1/1 2019.

Sunn fornuft
Saken gikk i korte trekk ut på at i dag er det slik at et kjøretøy ved 1. gang registrering i Norge skal registreres med høyeste tillatte totalvekt oppgitt fra fabrikk. Men vi har også et regelverk som sier at man kan skrive ned tillatt totalvekt på et kjøretøy – dersom ønskelig.

Det fører til at dersom man importerer spesielt pickups, gjerne med dieselmotorer, så blir de ved første gangs registrering lastebiler med totalvekt over 3.500 kilo men mindre enn 7.500 kilo.

Vil man så ha den nedskrevet til varebil, altså totalvekt 3.499 kilo, kan man det. Men da må man først inn på trafikkstasjonen å hente skiltene, kjøre en runde rundt kontrollstasjonen, og så inn i hallen igjen for å vå den vektet ned fra over 3.500 kilo til under 3.500 kilo.

Amcar mente at det er, mest av alt, bortkastet tid både for kontrollverket og kundene. Man så at regelverket var utformet slik at det var hjemmel for praksisen. Og forslaget de la inn om en endring ser nå ut til å være akseptert.

De bilene det spesielt gjelder er større pickups fra asiatiske og amerikanske produsenter, som selges på det amerikanske markedet.

Ikke et kjempeskritt for menneskeheten kanskje, men nok en seier for den sunne fornuft, og Amcar.