bilde

Storkunder vil «presse» frem utslippsfrie lastebiler

GreenFleet-bedriftene Posten, Ruter, Veidekke, Tine, Sønnico, Umoe, Agder Energi og Coca-Cola, lanserer 8. november en erklæring der de etterspør flere utslippsfrie tyngre kjøretøy og forsterkede virkemidler.

Det var på Zerokonferansen i 2017 de samme selskapene forpliktet seg til å etterspørre utslippsfrie personbiler og lette varebiler.

Tanken er at de ønsker å bruke sin forbrukermakt til å presse frem løsninger fra kjøretøyprodusentene.

– Vi må bruke innkjøpsmakten vår sammen, uttalte Jens Ulltveit-Moe, konsernsjef i Umoe, til Dagens Næringsliv den gang.

I forbindelse med årets konferanse tar selskapene et skritt videre, og vil etterspørre også tyngre fossilfrie kjøretøy. Samtidig ber de om forsterkede politiske virkemidler for å få fart på utrullingen, opplyser miljøorganisasjone Zero i en pressemelding.

I løpet av de neste to årene skal de såkalte GreenFleet-bedriftene til sammen skifte ut 2.600 varebiler og tyngre kjøretøy av en samlet kjøretøypark på 7.000 enheter. Bedriftene forplikter seg nå til å bytte til utslippsfrie eller fossilfrie løsninger, så fort disse er tilgjengelige.

De etterlyser samtidig sterkere politiske grep, økt modellutvalg fra produsentene og internasjonalt samarbeid for å få fart på utviklingen.

Bedriftene peker på at myndighetene spiller en avgjørende rolle for å få med næringslivet på et raskere skifte til klimavennlige transportløsninger.

Selskapene lister opp føgende seks satsinger som de mener trengs for å få fart på skiftet:

1. “Elbilfordeler” for næringslivet som skaper en rask utrulling av klimavennlige nyttekjøretøy gjennom etableringen av et CO2-fond for næringslivet.

2. En storstilt utbygging av lade- og fylleinfrastruktur for utslippsfrie og fossilfrie kjøretøy.

3. Satsing på norsk produksjon av biodrivstoff med høy klimanytte.

4. Krav i offentlige anbud som fremmer raskere innfasing av klimavennlige tyngre kjøretøy

5. Langsiktige og forutsigbare nasjonale insentiver for mer klimavennlig nyttetransport, som opptrapping av omsetningskrav for bærekraftig biodrivstoff, og varige bompengefordeler for utslippsfrie og fossilfrie nyttekjøretøy.

6. Innføre lokale virkemidler som gir klare fordeler for å velge helt fornybare løsninger