bilde

Nå kan Moelven Trysil bruke modulvogntog

Veien oppgradert og godkjent for de lengste vogntogene.

Fredag 21. desember 2018 åpnet 6,7 km av fylkesvei 26 for modulvogntog. Åpningen omfatter strekningen fra kryss med riksvei 25 ved Nybergsund bru til Slettmovegen.

I tillegg åpner en kort strekning fra Slettmovegen for å få adkomst til Moelvens område. Foreløpig kostnadsanslag for tiltakene er 400 000 kroner, og det er staten som finansierer tiltakene.

– Regjeringen legger opp til å styrke godstransporten slik at norsk næringsliv sikres gode konkurransevilkår. Å legge til rette for økt bruk av modulvogntog er et viktig virkemiddel for å oppnå dette, sier samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) i en pressemelding.

Utbedringene har blitt gjennomført i krysset mellom riksvei 25 og fylkesvei 26. Svingen i krysset er utvidet slik at modulvogntog kan få med seg hele hengeren innenfor veibanen. I tillegg er trafikkøyene redusert slik at store kjøretøy får bedre plass. Sperrefeltet på fylkesvei 26 er også redusert.

Samferdselsdepartementet er kjent med at Moelven har gjort investeringer for å legge til rette og for å få effekt av tiltakene som nå er gjennomført.

Logistikkdirektør Per Børke i Moelven Wood AS antydet under Transport og Logistikk-konferansen på Gardermoen i 2017 at de kunne spare inn cirka 500 lass (reduksjon på 22 prosent) ved bruk av modulvogntog ved Moelven Trysil.

I penger vil det gi cirka 1,6 millioner kroner i besparelse knyttet til transport.