bilde

Nettbuss og NSB skifter navn til Vy

NSB-konsernet samler tog- og bussvirksomheten i Norge og Sverige under en ny, felles merkevare: Vy.

Den nye merkevaren gir tog og buss felles identitet. NSB-konsernet kjører tog og buss i Norge og Sverige og har Norges største busselskap, Nettbuss.

- Nå kobler vi tog- og bussvirksomheten tettere sammen, utvikler nye løsninger og gjør det enda enklere å velge en miljøvennlig reise. Da trenger vi en ny, felles identitet. NSB er ikke lenger et dekkende navn på virksomheten, sier styreleder i NSB, Dag Mejdell.

Dermed er selskapet ikke lenger Norges Statsbaner. NSB er nå ett av flere togselskaper som konkurrerer om å kjøre tog.

- Vi eier ikke togene, skinnene, signalanleggene eller stasjonene, men jobber hver dag for å gi kundene våre en god reise. Et nytt navn skal styrke konkurransekraften vår i både tog og buss, fortsetter Dag Mejdell.

Han påpeker at transportbransjen utvikler seg raskt, og at konsernet endrer seg for å møte nye forventninger fra kundene.

- Sammen vil NSB og Nettbuss tilby reiser hele veien fra dør til dør og gjøre kollektivtrafikken enda mer attraktiv. Det er bra for samfunn og miljø, og det styrker kjernevirksomheten vår som er tog og buss. Ny, felles merkevare bidrar til fornyelsen og hjelper oss å gi kundene oversikt over det samlede reisetilbudet vårt, sier konsernsjef i NSB, Geir Isaksen.

Vy er et skandinavisk ord som betyr utsyn, oversyn, utsikt eller bilde av. Konsernet påpeker at du for eksempel kan ha fremtidsvyer, som betyr ambisjoner eller utsikter.

- Vi har vyer på vegne av samfunnet og kundene våre. Vi vil skape fremtidens transportløsninger ved å samle buss- og togtilbudet, utvikle nye digitale løsninger og utforske flere transportmidler. Samtidig er høy kvalitet og punktlighet på våre tog- og bussreiser alltid første prioritet, sier Isaksen.

Forslaget til nytt navn vil bli behandlet på ekstraordinær generalforsamling i NSB AS 22. mars.

Når nytt navn er vedtatt, vil kundene til NSB og Nettbuss gradvis se et nytt utseende på tog, busser og bybiler, en felles nettside for tog og buss, og nye uniformer.

Godstogselskapet CargoNet, som er en del av NSB-konsernet, beholder sin merkevare.

----------------------------

Om NSB-konsernet:

• NSB-konsernet har virksomhet i Norge og Sverige, og består blant annet av selskapene NSB Persontog, Nettbuss, svenske Tågkompaniet og godstogselskapet CargoNet. Konsernet har et eget forretningsområde som jobber med dør til dør-løsninger og miljøvennlige reiselivstilbud.

• NSB-konsernet har over 10 500 medarbeidere i Norge og Sverige. Rundt 7 000 medarbeidere jobber i bussvirksomheten, og 3 500 i togvirksomheten.

• Konsernet omsatte for 15,9 milliarder kroner i 2018, med et resultat etter skatt på 466 millioner kroner. Det gir en avkastning på egenkapitalen på 9,3 prosent.

• NSB Persontog og Nettbuss, Norges største busselskap, har vært en del av samme konsern siden 1925.

• I 2018 ble det utført 125,3 millioner bussreiser og over 70,7 millioner togreiser med Nettbuss og NSB i Norge. Antall togreiser økte med 6,4 prosent fra 2017 til 2018.

• Som følge av jernbanereformen er NSB Persontog en ren togoperatør som selger billetter og frakter togkunder i Norge. Togene, verkstedene, billettsystemet og stasjonene er skilt ut fra NSB Persontog. Konkurranseutsettingen av persontogtransport startet i 2018.

 

Nytt fra NSB-konsernet:

• I januar lanserte NSB-konsernet Din Bybil i Oslo, med 250 elektriske delebiler som du åpner med mobilen og betaler for per minutt.

• NSB-konsernet har kjøpt to selvkjørende busser, og blitt medeier i Applied Autonomy AS som utvikler teknologi for selvkjørende busser.

• Konsernet tester nye kundeløsninger i samarbeid med andre, som taxi-appen Mivai og bildeling med Nabobil.

• NSB-konsernet og Fjord1 vil etablere et felles nasjonalt reiselivsselskap og tilby miljøvennlige reiselivspakker basert på rutegående kollektivtransport.


NY LOGO: Her er logoen til Vy, som er det nye navnet på Nettbuss og NSB-konsernet:

pic