bilde

Åge kjørte billigst

Virkestransport Øst (VTØ) i Elverum gjennomførte i et prosjekt med Enova for å se potensialet for drivstoffbesparelser. Rundt 30 biler deltok, og vinneren – Åge Snerten med sin MAN TGX 28.580 6x4 – brukte minst diesel av alle.

Konkurransen pågikk fra september 2017 til juli 2018, og de fleste sjåførene klarte å spare drivstoff i varierende grad i løpet av perioden.

De fleste tømmerbiler i Norge er svenskproduserte, ofte med de største motorene som kan leveres. Dette er også tilfellet hos VTØ.

Fra desember 2017 kom bilen til Snerten inn i prosjektet med sin MAN TGX 28.580 6x4, en bil som vant «drivstoff-kappløpet» i seks av åtte måneder, skryter MAN Truck & Bus Norge AS i en pressemelding. To måneder har to andre sjåfører hatt bedre resultat enn Snerten.

En liter under snittet
Det har vært ført nøye drivstoffmålinger hele perioden ved hjelp av produsentenes flåtestyringssystemer på alle de rundt 30 bilene som har deltatt i prosjektet. Sluttresultatet viser at Snerten i denne perioden har kjørt 71.816 km og hatt et gjennomsnittlig drivstofforbruk på 4,988 liter pr. mil.

Alle bilene har tilbakelagt en total distanse på 1.213.823 km og hatt et samlet snittforbruk på 5,994 liter pr mil. Snertens bil har altså brukt en drøy liter mindre drivstoff pr. mil enn gjennomsnittet.

– Jeg prøver jo å kjøre økonomisk, men det er andre sjåfører som har hatt større fremgang under prosjektet enn jeg. Det er først og fremst bilen som sørger for at jeg får et godt resultat, også økonomisk, sier Snerten ifølge meldingen.

Sammenlignet med gjennomsnittet har Åge Snerten spart 7.224 liter diesel på åtte måneder. Hvis alle lastebilene som kjører for VTØ og som deltok i prosjektet hadde oppnådd samme drivstofforbruk som Snertens MAN TGX 28.580, ville virkestransportselskapet ha spart 125.128 liter diesel på åtte måneder.

Det er selvsagt også snakk om store besparelser når det gjelder CO2-utslipp. Når en liter diesel forbrennes i en lastebilmotor, dannes det 2,66 kg CO2. Sammenlignet med gjennomsnittet har Snerten spart miljøet for drøyt 19 tonn CO2 på åtte måneder.

Små marginer
Ifølge Norges Lastebileier-Forbund (NLF) driver nærmere halvparten av tømmertransportørene i de skogrike fylkene med røde tall i regnskapet.

Knappe marginer er selvsagt en av bakgrunnene for at VTØ ønsket å gjennomføre «dieselprosjektet».  Tar man utgangspunkt i en dieselpris på 11 kroner, har Åge Snerten spart nærmere 80.000 kroner på åtte måneder sammenlignet med gjennomsnittet av tømmertransportører i VTØ.

Snerten har valgt en motorstørrelse på 580 hk, mens mange av kollegene ligger over både 600 og 700 hk. I prinsippet trenger ikke en stor motor å bruke mer drivstoff enn en litt mindre, men det forutsetter bevissthet rundt kjørestil.

Fortsetter arbeidet
NLF har bistått VTØ i prosjektet hvor de har analysert drivstofforbruket.

– Det ble etablert et system med rapportering månedlig når det gjelder drivstofforbruk og hva deltakerne har gjennomført i sine respektive selskap. Det er synd at Enova utfaset programmet for «Energiledelse i Transport» fra årsskiftet, sier Jens Olaf Rud i NLF.

Han forteller at de blant annet har oppnådd en bevisstgjøring blant sjåførene om økonomisk kjøring, å unngå tomgangskjøring og andre elementer som påvirker drivstofforbruket.

– Vi har jobbet for å få de forskjellige selskapene til å bli engasjert i dette, blant annet ved å vise til hva dette betyr økonomisk. Og så har vi oppnådd at det er blitt en positiv konkurranse mellom sjåførene om å kjøre økonomisk, sier Rud.

Ivar Grøholt, daglig leder i VTØ, understreker at det er nå jobben starter med å videreføre lærdommen fra prosjektet.

– Det er viktig at den enkelte bedrift føler et eierskap til dette, og det er nødvendig for oss å jobbe videre med positive holdninger blant sjåførene. Og det som bør være en viktig gulrot for det enkelte selskap, ved siden av å bli mer miljøbevisste, er at man kan spare penger. Inntjeningen er dessverre lav i tømmerbransjen, og en bevissthet rundt økonomisk kjøring vil bidra til en litt bedre inntjening, sier Grøholt.

PS. På bildet øverst ser du nøkkelpersonene i forbindelse med Enova-prosjektet gjennomført hos Virkestransport Øst (VTØ) i fjor. Fra venstre Ivar Grøholt, daglig leder i VTØ, lastebileier Åge Snerten og Jens Olaf Rud i Norges Lastebileier-Forbund.pic