bilde

Store endringer om EUs mobilitetspakke vedtas

Her er noen av de konkrete endringene som vil merkes i hverdagen.

Innførsel av utstasjoneringsregler ved tredjelandskjøring, plikt for både retur til opphavslandet for sjåføren og utførsel av minst ett oppdrag i hjemlandet i løpet av en måned, samt innførsel av tachograf i varebiler er noen av de viktigste punktene i EUs mobilitetspakke slik den foreligger etter avstemningen 4. april.

Nå venter forhandlingsprosessene før avtalen endelig forsegles.

Norges Lastebileier-Forbund har sett nærmere på de konkrete foreslåtte endringene.

Her er listen (basert på tilgjengelig informasjon fra EU-parlamentet på nåværende tidspunkt).

Kjøre- og hviletid:

  • Ordinær ukehvil etter maksimalt to uker opprettholdes. Denne skal fortsatt tilbringes utenfor kjøretøyet.
  • Man ønsker regler for at sjåfører må returnere til hjemlandet minimum hver fjerde uke.

Kabotasje:

  • Kabotasje skal tillates kun tre dager av gangen, påfulgt av en «avkjølingsperiode» på 60 timer.
  • Man må utføre minimum én levering eller henting av varer per måned i landet der selskapet er registrert.

Kombinerte transporter:

  • Medlemslandene skal kunne innføre samme begrensninger på antall dager for utførelse av innenlands kombinerte transporter som for kabotasje.

Utstasjonering:

  • Tredjelandskjøring skal underlegges utstasjoneringsreglene.
  • Med unntak av turer som starter og ender i opprinnelseslandet, skal sjåfører motta samme lønn og vilkår som landet de kjører i, gjeldende fra dag én.
  • Alle oppdrag som utføres i andre land enn kun til og fra bedriftens opphavsland, skal registreres i et felleseuropeisk register som kontrolletater i alle land har tilgang til.

Varebiler:

  • Varebiler mellom 2,4 tonn og 3,5 tonn skal utstyres fartsskriver og må følge kjøre- og hviletidsreglene ved internasjonal transport.

Teknologi:

  • Innførsel av smart-tachograf fremskyndes og skal etter forslaget være på plass innen 2024.

Målrettet arbeid gjennom NLA
– Totalt sett mener jeg vi kan være fornøyd med dette innholdet. Hvis forslaget blir stående også gjennom forhandlingene i trilogprosessene, har vi fått gjennomslag for langt mer enn det vi ble forespeilet i de inngående forhandlingene, sier NLF-direktør Geir A. Mo.

NLF-direktøren retter en stor takk til Søren Hyldstrup Larsen, direktør i Nordic Logistics Association i Brussel, som representerer NLF og de øvrige nordiske transportorganisasjonene i EU.

– Vi har oppnådd mye takket være målrettet arbeid gjennom vårt lobbyorgan NLA, sier NLF-direktøren.

Forbundsleder Lars M. Johnsen i Norsk Transportarbeiderforbund (NTF) er også rimelig fornøyd, og sier til LO-Aktuelt at han er positivt overrasket.

– Med forbehold om at vi ikke har fått lest hele dokumentet, så ser det ut til å være mye positivt i dette, sier han til LO-Aktuelt.