bilde

Slutt for Chassiservice etter 30 år

Selskapet meldte selv oppbud i Ringerike Tingrett 10. oktober.

I en pressemelding fra Chassiservice AS opplyses det at styret, i et styremøte dagen før oppbudsmeldingen, besluttet at muligheter for videre drift ikke var til stede.

Chassiservice har montert påbygg til lastebiler i over 30 år.

– Vi beklager sterkt at vi ikke fant noen annen utvei, både av hensyn til ansatte, kunder, leverandører og samarbeidspartnere, sier styreleder Yngve Østenengen i meldingen.

Selskapet ble i 2017 utsatt for en brann, som har ført til en anstrengt økonomi i tiden etterpå.

I 2018 kom det et krav om regress fra huseiers forsikringsselskap, og saken har ligget uavklart siden.

– Chassiservice har hele tiden avvist dette kravet, men har med bedriftens økonomiske situasjon ikke hatt mulighet til å forfølge saken videre, forklarer Østenengen.

Det uavklarte kravet har hindret selskapets muligheter til å skaffe nye investorer.

– Små marginer og enkeltprosjekter med negativ inntjening har bidratt til selskapets vanskelige økonomiske situasjon i 2018/2019. I tillegg har bedriften hatt en utfordrende situasjon med tap av en nøkkelperson etter lang tids sykdom, sier Østenengen.