bilde

Utsetter avgift på biodiesel

Veibruksavgiften på biodrivstoff innføres ikke fra 1. januar 2020, som planlagt, men utsettes til 1. juli samme år.

Drivkraft Norge har, sammen med NHO og transportbransjen, jobbet for å få utsatt den foreslåtte veibruksavgiften på alt biodrivstoff fra 1. januar 2020.

Nå melder Aftenposten at regjeringen har besluttet å utsette avgiften til 1. juli 2020.

Samtidig opplyses det at omsetningskravet skal økes ytterligere (utover 20 prosent) fra 1. juli 2020. Nivået blir først avklart når endringen sendes på høring over nyttår.

– Stortinget har tatt hensyn til at bransjen trenger bedre tid til å implementere endringer i biodrivstoffsystemet, noe som er positivt, sier Inger-Lise M. Nøstvik (bildet), generalsekretær i Drivkraft Norge på organisasjonens nettside.

Hun uttalte seg på YrkesBil.no svært kritisk til avgiften, da den ble foreslått i statsbudsjettet tidligere i høst. Nå tolker hun utsettelsen som et mulighetsrom til å fortsette dialogen med myndighetene

– Slik at vi sammen kan utarbeide en langsiktig og forutsigbar opptrappingsplan for biodrivstoff. I tillegg er det viktig å fortsette å arbeide for nyttetransportens muligheter for å bruke mer fornybart drivstoff, sier Nøstvik.

Hun er glad for den anerkjennelsen biodrivstoff nå har fått i den politiske debatten.

– Biodrivstoff er den teknologien som bidrar med de største klimagassreduksjonene i transportsektoren. Vi er enige i at omsetningskravet skal trappes opp, fordi bransjen ønsker å bidra til økende andel fornybart innhold i det norske drivstoffet. Dette mener vi bør sees i et lenger perspektiv, enn raske endringer med få måneders implemteringstid, sier Nøstvik.