bilde

Diesel synker – for buss

Statistisk fantes det ikke en eneste ny buss som gikk på bensin i EU i fjor (i praksis ble det åtte slike). Men det var litt over 34.000 dieselbusser – synkende andel riktignok, med 3,1 prosent.

ACEA fortsetter fintellingen av drivlinjer for de forskjellige kjøretøykategorier i fjor. Vi har allerede omtalt tallene for varebiler og lastebiler.

Nå er vi kommet til mellomstore og tunge busser (over 3,5 tonn) registrert i EU.

Litt overraskende viser det seg at 85 prosent av dem er dieseldrevet, en nedgang på 3,1 prosent. Overraskende fordi det er et lavt tall sammenliknet med last (97,9 prosent) og varebil (92,8 prosent).

Dermed er det åpenbart at det er andre drivstoff som tar større plass her enn i den andre gruppene.

Og det er ikke bensin. For mens bensin har 4,4 prosent (opp 15 prosent) på varebiler og i hvert fall 0,1 prosent på lastebiler har den ikke engang det her. 0,0 prosent summerer det seg opp til.

Derimot skjer det ting med batterielektriske busser. Det endte med 1.607 slike – 4 prosent av totalen og en oppgang på 171 prosent. Nederland fikk 381 av disse, Frankrike 295 og Tyskland 187. (Norge er ikke med på denne opptellingen).

Det var faktisk enda flere hybridbusser: 1.928, det vil si 4,8 prosent. En økning på 60 prosent. 6 markeder tok nesten alle disse – på 13 markeder forekom det ikke slike i fjor.

Alternative drivstoffer, gass og bio/etanol, ble brukt av 6,2 prosent av bussgruppen i fjor. En solid økning på 68 prosent der Sverige, nummer fire på den listen med 284 busser, økte med hele 284 prosent.

I EU endte det med 42.838 busser i fjor – 770 flere enn året før.