bilde

Boreal satser på elektriske turbusser

Har bestilt 36 elektriske turbusser, og planlegger 19 ladestasjoner i de største cruisehavnene.

De 36 elektriske turbussene skal settes inn i Stavanger, Bergen, Eidfjord, Geiranger, Trondheim, Tromsø, Alta og Honningsvåg. 

Boreal tar dermed elektriske turbusser ett hakk videre, etter at Tide Buss i vinter meddelte at de har bestilt 16 slike.

– Her vil vi både redusere klimagassutslippene og samtidig vise at også kommersiell turtransport kan løses med elektrisk drevet materiell. På sikt er målet at alle turbusser skal bli elektriske, sier konsernleder Kjetil Førsvoll i Boreal i en pressemelding.

Buss under utvikling
Boreal opplyser at de har en busstype under utvikling som er skreddersydd for norske forhold og turbussmarkedet.

YrkesBil har spurt Boreal hvem som skal levere bussene.

– Dette er informasjon vi ikke kan gå ut med på nåværende tidspunkt, svarer kommunikasjonsrådgiver Jon Kristian Fadnes i Boreal.

På grunn av koronasituasjonen har utviklingen tatt lenger tid enn planlagt. Ambisjonen er å ha en buss i drift i løpet av høsten.

– Allerede i 1994 satte vi i gang et prøveprosjekt med elbuss i trafikk, og i 2015 var vi først i Norge med elektriske busser i ordinær rutetrafikk. Med økonomisk og faglig støtte fra Enova er vi nå full i gang med arbeidet med det grønne skiftet også i turbussmarkedet, sier Førsvoll.

En stor del av oppdragene for bussene vil være turkjøring for cruisepassasjerer, men de vil også settes i drift i annen turbussvirksomhet, som for eksempel til Preikestolen.

Men Boreal gir seg ikke ved elektrisk tursbuss. Selskapet startet 1. januar opp drift av det private fergesambandet Lauvvik–Oanes i Rogaland. Målet med prosjektet er at fergesambandet skal bli driftet 100 prosent på elektrisitet fra land.

Utfordrende tid
Hele reiselivsmarkedet er for tiden kraftig berørt av myndighetspålagte restriksjoner for å hindre spredningen av koronaviruset.

– I Boreal tenker vi framover. Utenlandske turister vil vi kanskje ikke få inn til Norge på lang tid, men vi ser nå at nordmenn velger å feriere i eget hjemland. I dette prosjektet har vi sammen med Enova jobbet langsiktig uavhengig av koronasituasjonen, og for oss er det viktig at arbeidet med det grønne skiftet fortsetter med full kraft, sier Førsvoll.

– For å holde momentet i omstillingen til lavutslippssamfunnet oppe, er det avgjørende at fremoverlente og solide selskaper tar i bruk ny teknologi og slik er med på å skape nødvendige driftserfaringer og styrke verdikjedene. Med disse prosjektene bidrar Boreal til viktige steg på veien både for land- og sjøtransporten, sier adm.dir. Nils Kristian Nakstad i Enova.