bilde
NYTT KONSEPT: Ruter tester ut "Aldersvennlig transport" i Oslo - et dør til dør tilbud for de over 65 år. Foto: Bertel O. Steen

Kreative kollektiv-
løsninger gjør minibussene viktigere

Fylkeskommunenes kollektivselskaper etterspør i sine anbudsforespørsler nye kreative løsninger. Aldersvennlig dør-til-dør-transport, nye former for pasienttransport og skoleskyss gjør minibuss til et viktig og økende forretningsområde.

De seneste årene har vi sett en betydelig økt satsning på kollektivtransporten. Skinnegående kollektivtransport, som politikere og ulike miljøtalspersoner ofte tar til orde for, tar det lang tid å få på skinner, bokstavelig talt.

Det er generelt et langt lerret å bleke, og i de fleste tilfeller også forbundet med tunge investeringer i infrastruktur. Løsningen på den raske veien til en kapasitetsøkning innen kollektivtransport blir derfor som regel å satse på ulike bussløsninger.

Nye konsepter
Hvor lenge har man eksempelvis diskutert og utredet prosjekter som Ringeriksbanen, ny T-bane tunnel i Oslo og Fornebubanen? Listen over tilsvarende prosjekter Norge rundt kan nesten gjøres så lang man ønsker.

Fylkeskommunenes kollektivselskaper beskriver i sine anbudsforespørsler nye kreative løsninger. Disse må bussoperatørene etterkomme.

I Oslo er for eksempel Ruter i gang med å teste ut et nytt dør til dør busstilbud, som de kaller aldersvennlig transport, og er for de over 67 år. Fra før kjenner vi til ulike transportkonsept inne skolekjøring og pasienttransport hvor minibusser benyttes i stor og økende grad.

Dette er naturligvis velkomment hos leverandører av busser, og spesielt minibusser.

Viktig forretningsområde
Bertel O. Steen, som gjennom Mercedes-Benz Nyttekjøretøy er en av de største aktørene i dette markedet, opplyser at minibuss-segmentet stadig blir et enda viktigere forretningsområde for konsernet.

– I den moderne kollektivtrafikkfilosofien, med et utvidet tilbud av spesialtilpasninger innen transporttilbudet, ser vi at Sprinter minibuss er et produkt som passer svært godt inn. Det kjøres ikke lenger utelukkende rene linjebusser etter en fast oppsatt plan, sier PR og informasjonssjef Olav-K. Thingwall i Mercedes-Benz Nyttekjøretøy.

Med lang erfaring i å betjene de profesjonelle bussoperatørene, kombinert med like lang erfaring som minibussleverandør til andre kunder, er importøren blitt en betydelig aktør i også disse nye kollektivtransportkonseptene.

– Markedsandelen for Sprinter minibuss har over tid ligget stabilt på over 60 prosent, noe som gjenspeiler at vi har det riktige produktet, de riktige samarbeidspartnerne, og ikke minst, en organisasjon som, i alle ledd, yter i forhold til de profesjonelle minibusskundenes krav og forventninger, sier Thingwall.