bilde

Enova innrømmer feil - Paxster er fremdeles forundret

Det var en gledelig overraskelse i Enovas nye støtteordning for elvarebiler at også L7e-kategorien var tatt med. Men så viser det seg at de kun var med grunnet en feil. Norske Paxster forstår fremdeles ikke hvorfor de ikke får støtte.

«Blant de positive overraskelsene i Enovas nye støtteordning for elvarebiler var at også L7e-kategorien var tatt med. De kompakte, by-tilpassede bilene som skal sørge for den siste kilometeren med varedistribusjon. Men ett bilmerke manglet», skrev YrkesBil mandag. 

Norske Paxster uttalte i saken at de var mildt sagt forundret over at konkurrenten, franske Goupil, med sine L7e-modeller stod på listen over kjøretøy som kvalifiserer for Enovas støtteordning for elvarebiler - samtidig som Paxster ikke stod der. 

Nå kan Enova fortelle at det var en feil fra deres side som medførte at Goupils L7e-modeller stod på listen de meddelte i forrige uke, i forkant av at endringene i støtteordningen trådte i kraft mandag 23. november.

– Støttetilbudet dekker ikke kjøretøy registrert som motorsykkel med fire hjul (L7e). Vi oppdaget glippen på torsdag et par timer etter utsendt pressemelding og oppdaterte lista umiddelbart. Disse modellene fremgår ikke av oversikten på det nå iverksatte støttetilbudet på våre nettsider, sier kommunikasjonsrådgiver hos Enova, Daniel Milford Flathagen, til YrkesBil.

– Hvorfor holdes denne type «siste-killometer’n-kjøretøy» utenfor støtteordningen, når de åpenbart kan utføre en viktig del av økende distribusjonsoppgaver?

– Vi er enig i at denne typen kjøretøy kan være godt egnet til distribusjon. I Enova må vi imidlertid alltid stille spørsmålet om det er hensiktsmessig for oss å prioritere ressurser til en type tiltak målt opp mot andre tiltak, og ikke minst om støtte fra oss er nødvendig for – og egnet til – å få til en varig endring i markedet i tråd med omstillingen til lavutslippssamfunnet, svarer Flathagen, og fortsetter: 

– For det er derfor vi er her. Støtte fra Enova er jo ikke en påskjønnelse for alle gode miljøløsninger, selv om de er gode. Vi skal få til mest mulig omstilling for pengene. Når vi utvikler støtteordninger som denne ser vi derfor blant annet på størrelsen på de markedene vi ønsker å endre, og utslippene de representerer. Når vi har valgt å prioritere å tilby ordninger for tyngre kjøretøy, anleggsmaskiner og elvarebiler er det fordi disse segmentene har betydelige utslipp, og representerer mange kjøretøy, svarer Flathagen.

YrkesBil har latt Arild Brudeli i Paxster AS få lese Enovas forklaring - som han ikke umiddelbart kjøper: 

– At L7e fortsatt ikke er med i ordningen er fremdeles helt uforståelig for meg, sier Brudeli.

– Jeg forstår heller ikke argumentasjonen til Enova. Fram til i dag har vi i Paxster stått helt alene her i Norge som en produsent som har hatt ønske om å endre den siste kilometeren i leveranse og gjøre den grøn, fortsetter han.

Brudeli sier Paxster gjerne er med på å diskutere størrelsen på markedet og behovet for å få ned klimagass utslippene.

Han viser blant annet til tall fra Pitney Bowes, et amerikansk teknologiselskap som er mest kjent for portomålere og annet postutstyr og tjenester, som viser at det ble levert 290 millioner pakker hver dag i 2018 i verden.

– Samtidig vet vi at 40 prosent av alle pakker er mindre enn en skoeske i størrelse og 30 prosent av alle pakker er enkeltleveranser. I leveranse så utgjør den siste kilometeren gjerne 50-60 prosent av hele kostnaden ved å frakte en vare. Dette gjenspeiles også i utslipp. Som regel er langtransporten optimalisert og man frakter store volum sammen. Mens når det skal leveres deles det opp i små enheter, stort sett kjørt med diesel drevende varebiler, eller scootere på to eller tre hjul, sier Brudeli.

– Den skitne siste kilometeren er et samfunnsproblem og et stort forurensingsproblem, særlig i urbane strøk. Bilene som kjører dette i dag er i stor grad fossile kjøretøy. Veldig mange bud kjører dessuten privatbil og bare tar på seg jobben, og denne gruppen øker fordi prispresset på å få billig levering er stor, sier Brudeli. 

Med pandemien som herjer nå, der netthandel og hjemlevering har eksplodert, kan han ikke forstå at ikke dette temaet ligger høyere opp på dagsordenen.

– Vi er ikke uten etter noe påskjønnelse fra Enova, men vi trenger hjelp fra noen flere med å endre den møkkete siste kilometeren for leveranse. Heldigvis har vi noen få kunder som er pionerer og som ser at noe må gjøres. Som Amedia, Posten og DHL. Noen av disse er så framoverlente at de satser grønt fordi de mener det er det rette for framtiden, sier Brudeli, og avslutter slik:

– Jeg innser at vi og Enova ser dette veldig forskjellig.


BILDETEKST: Arild Brudeli (t.v.) og Lasse Hansen i Paxster AS er forstår fremdeles ikke hvorfor Paxster ikke er med på listen over kjøretøy som kvalifiserer til Enovas elvarebilstøtte. Foto: Jon Winding-Sørensen

pic