bilde
Sjåfør Mattias Østberg Qvist i Sørum Transport AS kjører den svensk-norske og ombygde biogassbilen. Den skal frakte flyveaske fra forbrenning i Sverige til behandling i Norge.

Langdistanse på flytende biogass

Sørum Transport AS har gått til anskaffelse av en Volvo bulkbil som går på flytende biogass (LBG).

Nylig gikk den første flyveasketransporten med bilen fra Linköping i Sverige til Langøya utenfor Holmestrand i Norge, en distanse på omtrent 50 mil hver vei. Vogntoget skal nå gå i skytteltrafikk på strekningen.

Daglig leder i Sørum Transport AS, Harry Nilsen, mener de ikke har noe valg:

– Fossilt drivstoff vil bli kraftig avgiftsbelagt i fremtiden, derfor er det viktig å være med nå, sier han.

Biogassbilen er resultat av et samarbeidsprosjekt mellom Tekniska verken i Linköping, NOAH AS, som håndterer avfall, og Sørum Transport.

– Dette er en fossilfri frakt av flyveaske, og en av de første lange tungtransportene som går på flytende biogass. Vi håper og tror det ikke blir den siste, sier leder for NOAHs håndtering og behandling av farlig avfall, Tove Stuhr Sjøblom.

Prosjektet er et samarbeid mellom norske og svenske aktører på leverandør-, transportleverandør- og kunde-siden.

– Det at vi får til grenseoverskridende tungtransport på flytende biogass viser at det er mulig å kjøre fossilfritt også innen denne sektoren, sier Erik Nordell i Tekniska verken i Linköping.

Ideen om å jobbe mot transport på flytende biogass oppstod da Tekniska verken i Linköping besluttet å bygge en fabrikk for flytende biogass. Dette ville gjøre at en nøkkelfaktor for å lykkes var på plass, nemlig tilgjengeligheten på drivstoff i begge ender av transportlinjen.