Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård og arbeids- og inkluderingsminister Hadia Tajik starter arbeidet med en handlingsplan mot sosial dumping i transportsektoren.

Varsler storrengjøring i transportsektoren

På tide, vil nok de fleste i bransjen si. Nå vil regjeringen ha innspill - nok en gang - fra næringen selv til hvordan de skal få ryddet opp i sosial dumping i næringen.

Fredag møtte politisk ledelse i Samferdselsdepartementet og Arbeids- og sosialdepartementet aktører i transportbransjen, fagorganisasjoner, næringslivet og etater i treparts bransjeprogram for transport.

Her ble partene invitert til å komme med innspill til handlingsplanen.

- Arbeidstakere i Norge skal ha en trygg arbeidsplass, og anstendige lønns- og arbeidsvilkår. Vi har sett tydelig at det ikke er tilfellet for alle, særlig arbeidstakere i transportsektoren er utsatt, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap).

Nå inviterer regjeringen arbeidslivet, fagforeninger og bransjen selv til å komme med innspill til deres nye handlingsplan mot sosial dumping i transportsektoren.

- Målet er å få på plass en plan som er treffsikker, konkret og forpliktende for alle parter i arbeidet mot sosial dumping. Nå starter vi storrengjøringen i arbeidslivet, sier Nygård.

- Regjeringen vil stoppe aktører som driver useriøst og ulovlig på norske veier, og derfor vil vi utarbeide en særlig handlingsplan mot sosial dumping i transportsektoren, sier arbeids- og inkluderingsminister Hadia Tajik.

Handlingsplanen vil omhandle tiltak innenfor:

  • Regelverk
  • Styrket tilsyn og kontroll
  • Informasjonstiltak og informasjonsutveksling
  • Internasjonalt samarbeid
  • Styrket trepartssamarbeid og samarbeid mellom etater
  • Rekruttering og kompetanseheving

- Vi vil se på alle deler av transportsektoren, og invitere relevante parter til å komme med innspill. Vi trenger gode innspill fra både partene i arbeidslivet og berørte myndigheter i arbeidet med å få på plass en handlingsplan som er treffsikker, konkret og forpliktende mot sosial dumping i transportsektoren, sier Nygård.

Powered by Labrador CMS