- Reagerer på at pengene til utekontroll av tungtransport halveres
img
noalt noalt noalt noalt noalt noalt noalt
img
img
img
img
img
img
Abonnement | Annonse- og medieinfo

Forsiden  |  Varebil  |  Lastebil  |  Buss  |  Næringsliv  |  Brukte yrkesbiler  |  Linker  |  Innkjøpsguiden  |  Bok/Kalender  |  Abonnement  

Annonse:
1pix 1pix 1pix 1pix
bilde
img img
2 bilder i galleri
Reagerer på at pengene til utekontroll av tungtransport halveres
I revidert nasjonalbudsjett har regjeringen halvert pengene til utekontroller av tungtransporten. En åpen invitasjon til mer ulovlig kabotasje, mener NLF.

alt

– Nå, når pandemien synes å være på retur, er det viktigere enn noen gang å intensivere kontrollene langs veien for å bedre trafikksikkerheten og sikre like konkurransevilkår, sier administrerende direktør i Norges Lastebileier-Forbund, Geir A. Mo i en pressemelding.

I det vedtatte statsbudsjettet for 2020, ble det bevilget 20 millioner kroner til økt kontroll av tunge kjøretøy på vinterføre. I revidert statsbudsjett, som ble fremlagt 12. mai, foreslår regjeringen å redusere bevilgningen med 10 millioner kroner. Regjeringen forsvarer kuttet med at det har blitt gjennomført færre kontroller under koronapandemien, slik at det reduserer utgiftsbehovet til det halve, nemlig 10 millioner kroner.

Økt transportbehov
Alle indikatorer tyder nå på at transportaktiviteten er tilbake på normalt nivå. I tillegg er det i revidert statsbudsjett satt av 100 milliarder kroner til å sikre aktivitet i oljenæringen og 20 milliarder kroner til aktivitetsfremmende tiltak for eksport av sjømat.

– Dette er gode tiltak som er viktige for å holde aktiviteten i gang. Begge tiltakene vil forhåpentligvis medføre økt transportbehov, også med innslag av utenlandske aktører. Å redusere kontrollaktiviteten av godstransport på veien nå – i det finansministeren karakteriserer som «det største tilbakeslaget i fredstid», er aldri godt nytt i en næring som til dels preges av flere ledd, som hver og en ønsker å skumme fløten, og kunder som helst ikke vil betale for transporten, forklarer NLF-direktøren. For å hindre ulovlig kjøring er det behov for mer kontroll – ikke mindre, slik regjeringen legger opp til. Dette kuttet er rett og slett uansvarlig, sier han.

Norges Lastebileier-Forbund (NLF) har i sine innspill til krisepakkene som Stortinget tidligere har vedtatt, vært tydelige på at det er aktivitetsfremmende tiltak etter krisen Stortinget må prioritere.

– Vi må sikre at næringslivet kommer i gang igjen. Som transportører er vi helt avhengige av at det er noe å transportere – at det øvrige næringsliv, fabrikkene, hotellene, restaurantene, kontorene med flere har aktivitet. De må sikres oppdrag i stedet for kontantstøtte, konstaterer NLF-direktøren.

Trafikksikkerhet og konkurransevilkår
Geir A. Mo poengterer at selv om midlene som nå foreslås inndratt, opprinnelig var satt av til økt kontroll på vinteren, betyr ikke det at kontrollbehovet forsvinner sammen med snøen.

– Vi får meldinger om at det både er mange nye utenlandske samt useriøse aktører på veien. For å få bukt med disse nytter det ikke å redusere bevilgningene til kontroll. Snarere tvert imot, kontrollinnsatsen må intensiveres, sier han.

NLF-direktøren mener redusert kontrollaktivitet hos Statens vegvesen er en åpen invitasjon til mer ulovlig kabotasjekjøring – noe som er den største trusselen til de seriøse aktørene.

– De 10 millionene burde heller vært satt av i et eget prosjekt for å avdekke ulovlig kabotasje, avslutter Geir A. Mo, som understreker at NLF vil ta denne saken opp med Stortinget.

Som det fremgår av tabell 2, er antall kontrollert for kabotasje redusert med 48 prosent i koronaperioden, mens antall brudd er redusert med 60 prosent. Sistnevnte ser tilsynelatende bra ut, men det kan også bety at det er en del ulovlig kabotasjetransport som har sluppet unna kontrollene siden de er nedskalert av smittevernhensyn.

---------

Fakta
Statens vegvesen har gjennomført utekontroller i hele koronaperioden, men har tonet ned kontrollmetoder som gir økt fare for smitte.

De har, så langt det har latt seg gjøre, håndtert åpenbare mangler eller indikasjoner på brudd. Planlagte samarbeidskontroller med andre etater er utsatt.

I de vedlagte tabellene (se bildegalleri) er antall kontroller oppgitt, fordelt på tidsrom og type kontroll. Periodene er både før og under koronaperioden, for at tallene lett skal kunne sammenlignes.


logoPåmelding til nyhetsbrev:
toolbar_print.gif Printervennlig versjon   toolbar_mail.gif Tips en venn   fb Del på facebook   twitter   tilbake.gif  Tilbake til forside

 

 
pix pix
pix
 
logoPåmelding til nyhetsbrev:
Fritekstsøk:
pix pix
 
   
 
   
1404 brukte yrkesbiler til salgs
Lastebil Lett lastebil Varebil Kombi.bil Buss Minibuss
Årsmodell Fra: Til: 158 LASTEBILER TIL SALGS