- Ny rapport: Slik kan Oslo få utslippsfri tungtransport
img
noalt noalt noalt noalt noalt noalt noalt
img
img
img
img
img
img
Abonnement | Annonse- og medieinfo

Forsiden  |  Varebil  |  Lastebil  |  Buss  |  Næringsliv  |  Brukte yrkesbiler  |  Innkjøpsguiden  |  Bok/Kalender  |  Abonnement  

Annonse:
1pix 1pix 1pix 1pix
bilde
- Rapporten er et godt grunnlag for videre arbeid for nullutslippsløsninger i tungtransporten, både i Oslo og andre steder, sier Christine Holtan Bøgh, fagansvarlig for transport i Zero. Foto: Brede Høgseth Wardrum
Ny rapport: Slik kan Oslo få utslippsfri tungtransport
Oslo kommune har mål om tilnærmet nullutslipp av klimagasser innen 2030, herunder en utslippsfri tungtransport. Dette fordrer flere politiske virkemidler, noe som synliggjøres i en ny rapport Zero står bak. NLF sier det må være lønnsomt å velge grønt.

alt

Virkemidlene finnes, men må stadig trappes opp for å nå målet om en utslippsfri tungtransport innen 2030, viser rapporten.

Rapporten er skrevet på oppdrag av Klimaetaten i Oslo kommune. 

På en del områder er Oslo helt avhengig av at statlige myndigheter spiller på lag, og gir byene handlefrihet til å lede an med ambisiøse virkemidler.

– Oslos klimamål er veldig offensive, men også veldig viktige. En utslippsfri tungtransport i Oslo vil drive endring også utover kommunegrensa og landegrensene, sier Stig Schjølset, fagsjef i Miljøstiftelsen Zero.

NLF ønsker å bidra
Rapporten peker på en rekke tiltak som kommunen og staten bør gjennomføre. Å forsterke kravene til nullutslipp i anskaffelser, forsterke miljødifferensieringen i Oslos bomringer, og å innføre nullutslippsoner i Oslo, med gradvis økende omfang er blant anbefalingene.

Gjennom et tett samarbeid med transportnæringen, belyser rapporten hvilken utfordringer transportnæringen står foran ved overgangen til elektrisitet, hydrogen og biogass. Økonomi, tilgang på ladeinfrastruktur og tilpassede kjøretøy går igjen som viktige faktorer som politiske virkemidler må angripe.

– Godstransporten står for en betydelig del av CO2-utslippene, og NLF ønsker å bidra til å finne gode løsninger, sier Jan-Terje Mentzoni, viseadministrerende direktør i Norges Lastebileier-Forbund (NLF).

Økonomisk krevende

Mentzoni har én klar oppfordring til myndighetene, og det er å se til hva den offensive elbilsatsingen på privatmarkedet har ført til av resultater.

 

Størstedelen av dagens godstransport foregår med lastebiler med den nyeste teknologien, Euro 6-motorer, noe som i prinsippet fører til renere luft på dager med ekstra forurensing.

– Reduserte klimagassutslipp er et naturlig neste skritt for oss, men godstransport på vei preges av mange små og mellomstore bedrifter med svake resultater og liten egenkapital. Lave driftsmarginer gir liten økonomisk handlefrihet og begrenset evne til å ta risiko. Omstillingen må gjøres ut fra bedriftenes økonomiske evne, forklarer han. 

– Det blir ingen grønn omstilling med rød bunnlinje, derfor må tiltakene og rammebetingelsene være forutsigbare og langsiktige, påpeker Mentzoni.

Et viktig grunnlag

Rapporten er langt fra sluttpunktet i arbeidet for utslippsfri tungtransport, og Zero kommer til å fortsette samarbeidet med blant annet Oslo kommune for å sette effektive virkemidler ut i live.

 

– Nå har vi levert en omfattende og grundig rapport som er et godt grunnlag for videre arbeid for nullutslippsløsninger i tungtransporten, både i Oslo og andre steder, sier Christine Holtan Bøgh, fagansvarlig for transport i Zero.

- NLF ønsker å bidra til å finne gode løsninger, sier Jan-Terje Mentzoni, viseadministrerende direktør i Norges Lastebileier-Forbund (NLF).

pic

logoPåmelding til nyhetsbrev:
toolbar_print.gif Printervennlig versjon   toolbar_mail.gif Tips en venn   fb Del på facebook   twitter   tilbake.gif  Tilbake til forside

 

 
pix pix
pix
 
logoPåmelding til nyhetsbrev:
Fritekstsøk:
pix pix
 
   

Bilbransjens stillingsmarked - rett til målgruppen

Se flere stillingsannonser her
 
   
1439 brukte yrkesbiler til salgs
Lastebil Lett lastebil Varebil Kombi.bil Buss Minibuss
Årsmodell Fra: Til: 136 LASTEBILER TIL SALGS