Nye hinder for amerikanske biler

Etter 1. juni blir det vanskeligere å få godkjent store amerikanske biler på Trafikkstasjonene. Statens Vegvesen har satt nye krav til godkjenning av særlig bruktimporterte biler fra USA. Det er ikke lengre tilstrekkelig at bilene har vært registrert i USA før de ankom Norge.

Publisert
Biler som denne kan bli vanskeligere å få registrert i Norge

Biler som denne kan bli vanskeligere å få registrert i Norge

Endringer i kjøretøysforskriften trer i kraft fra 1. juni. Fra denne datoen er det bare personbil (M1) og varebil (N1) med original utførelse som uten omfattende dokumentasjon kan bli registrert i Norge. Tidligere ble også buss og lastebil omfattet av unntaksbestemmelsene.

– Årsaken til at disse bilgruppene ikke lenger omfattes av unntaksbestemmelsene er at de trafikksikkerhetsmessige kravene til større biler, spesielt i USA, fraviker mye i forhold til de krav som stilles i Norge. Dette gjelder for eksempel krav om bilbelte i buss, tilgjengelighet for funksjonshemmede og brannsikkerhet, sier Reidar Henry Svendsen i Statens vegvesen.

I tillegg inneholder endringen i forskriften en klargjøring av hva som ligger i begrepet ”original utførelse”. - Bilen skal være i den utførelse den ble levert fra fabrikken - både innvendig, utvendig og teknisk, heter det.

Kjøretøyforskriftens § 1-15 ble vedtatt i juni 2004 for å forenkle import av biler produsert i USA og EU/EØS-land. Før dette var det vanskelig å få godkjent biler etter de tekniske kravene i kjøretøyforskriften.

Erfaringene har vist at det til Norge er kommet flere store biler som ikke tilfredsstiller de krav man har til sikkerhet - særlig når det gjelder bremser. Endringen i reglene får størst betydning for enkeltimport av biler fra USA, og vil få mindre betydning for import av nye biler via autoriserte importører.

Powered by Labrador CMS