FELLES SATSING: Gasum åpner grønn energistasjon langs E6 Oslo syd i samarbeid med Mer

Gasum + Mer

Grønn energi langs E6 syd

Gasum åpner innovativ grønn energistasjon i Oslo i samarbeid med ladeselskapet Mer.

Publisert

Det nordiske energiselskapet Gasum åpner en banebrytende grønn energistasjon på Ryen i Oslo. Dette markerer en viktig utvidelse av biogassinfrastrukturen på sørsiden av byen. Samarbeidet med ladeselskapet Mer har ført til etableringen av åtte ladepunkter i tillegg til komprimert biogass (CBG) på samme sted.

– Mer var tidlig ute med å bygge landsdekkende ladenettverk i Norge, og naturlig nok svært glade for å levere ladepunkter på Ryens helgrønne energistasjon. Et spennende og riktig samarbeidskonsept helt i henhold til vår strategi og visjon om å gjøre det enkelt å reise miljøvennlig – for alle, sier Malene Brøvig, leder for offentlig lading i Mer

Økt tilgjengelighet

Rundt Oslo er det allerede bra med infrastruktur for fylling av komprimert biogass, men langs E6 sør for Oslo har det ikke vært tilgang til biogass før nå. Med etableringen av denne stasjonen kan alle som ønsker å bruke biogass som drivstoff for lokal distribusjon, kjøre kostnadsfritt gjennom bomringene.

– Stasjonen ble en realitet takket være Klimaetaten i Oslo kommune, som utlyste en konkurranse om hvem som kunne etablere en grønn energistasjon med flere grønne teknologier. Gasum vant anbudet og fikk med seg Mer til å levere ladepunkter på stedet, sier Jogeir Munkeby, Sales Manager i Gasum.

– Deling av områder med flere energiformer er den nye standarden for infrastrukturbygging i Norge. Dette vil hjelpe oss til å gjøre mer med mindre areal, og det er synergieffekter ved å være samlokalisert.

– Dette var den første suksessfulle energistasjonskonkurransen Klimaetaten gjennomførte og nå kommer resultatet. Vi vil gi all honnør til Gasum som har vært offensive og blitt med på denne satsningen, og for at de har lyktes godt i å gjennomføre et utfordrende prosjekt. Vi håper og tror mange i transportbransjen får glede av denne flotte energistasjonen, sier klimarådgiver Petter N. Christiansen i Klimaetaten i Oslo kommune.

Støtte fra Enova

En av kundene som vil fylle drivstoff på stasjonen, er PostNord, som søkte om støtte fra Enova for distribusjonsbiler. Dette var utløsende for at Gasum fikk Enova-støtte til stasjonen. I tillegg til distribusjonsbiler vil lastebiler for anleggssektoren og maxi-taxier også benytte fyllestasjonen.

– Gasum har jobbet med etablering av Ryen fyllestasjon i mange år, og vi er derfor glade for at vi nå kommer i drift. Stasjonen, som leverer komprimert biogass, vil bidra til å redusere våre kunders klimagassutslipp lokalt i Oslo, avslutter Munkeby.

Fordeler med biogass

Norge har som mål å redusere utslippene med minst 55 % innen 2030. Bruk av biogass gir også en betydelig reduksjon av klimagassutslippene i drivstoffets livssyklus, på over 90 % sammenlignet med fossile drivstoff. I tillegg kan bruk av biogass forbedre den lokale luftkvaliteten gjennom betydelig lavere utslipp av nitrogenoksider sammenlignet med konvensjonelle drivstoff.

Powered by Labrador CMS