SAMMEN OM LADENETTVERK: Fra venstre: Victoria Lervik i Hafslund Vekst, Harald Grytten i Fastcharge og Christian Dovland i Obligo.
SAMMEN OM LADENETTVERK: Fra venstre: Victoria Lervik i Hafslund Vekst, Harald Grytten i Fastcharge og Christian Dovland i Obligo.

Storsatsing på tungbillading

Sammen med klimainvesteringsforvalteren Obligo og ladeselskapet Fastcharge, planlegger Hafslund å bygge omtrent hundre ladepunkter i Sør-Norge og i de store byene de neste årene.

Elektrifiseringen av lastebiler er et av klimatiltakene med størst potensial for utslippsreduksjoner. Tungtransporten slipper i dag ut over 2,9 millioner tonn CO2 hvert år. Det tilsvarer omtrent tre ganger så mye som Oslos totale årlige utslipp.

I utrullingsplanen for lading av tunge kjøretøy i Norge som ble lansert mandag denne uken, skriver Statens vegvesen i samarbeid med Nye Veier og Enova at vi nærmer oss et punkt der mest mulig må bygges fortest mulig.

Satsingen til Hafslund og Obligo vil være et viktig bidrag for å få på plass et ladetilbud for tunge kjøretøy så raskt som mulig.

– Elektrifiseringen av lastebiler er allerede i gang. Hittil i år er ti prosent av alle nye lastebiler elektriske, og vi forventer at antallet vil øke fram mot 2030. Men da må ladeinfrastrukturen være på plass. Det skal vi bidra til. De neste årene skal vi bygge ut en ladeinfrastruktur som skal gjøre det mulig å kjøre elektriske lastebiler i Sør-Norge, samt i og mellom de store byene, sier Martin S. Lundby, administrerende direktør i Hafslund Vekst.

Hundre ladepunkter innen 2025

Målet er i første omgang å bygge omtrent ti store offentlige ladestasjoner for hurtiglading innen 2025. Til sammen vil de utgjøre omtrent hundre ladepunkter. Byggingen av den første starter på Alnabru i Oslo allerede til høsten, og vil settes i drift i starten av 2024.

– Oslo er en pilotby for utslippsfri tungtransport, og vi er glade for alle initiativ som får fortgang på ladeinfrastrukturen i byen vår. Utbyggingen av ladestasjoner for tunge kjøretøy er viktig for å nå Oslos klimamål og for at Oslo skal bli en utslippsfri by innen 2030, sier Rina Mariann Hansen, byråd for næring og eierskap i Oslo kommune.

Utbygging av ladestasjoner for tungtransport er en del av Hafslunds strategiske satsing på smart grønn byutvikling.

– Hafslund skal være en pådriver for energiomstillingen i Oslo og andre byer. Vi jobber bredt med grønne byløsninger, og har satsninger og kompetanse innen blant annet elektrifisering, solenergi, lading, batterilagring og styring, som vi vil dra nytte av i dette arbeidet, sier Victoria Lervik, direktør for grønne byer og teknologi i Hafslund Vekst.

– Obligo etablerte Fastcharge sammen med Harald Grytten i løpet av høsten 2022, og er imponert over hvordan selskapet på kort tid har posisjonert seg i forhold til den kommende elektrifiseringen av tungtransport. Sammen med Hafslund vil vi nå sikre at tyngre kjøretøy har et effektivt ladenettverk på relevante lokasjoner som vil gi betydelige miljømessige gevinster sier Christian Dovland, styreleder i Fastcharge og administrerende direktør i Obligo.

Powered by Labrador CMS