Bilsalget øker i Europa, men milelangt unna 2019

Prosenter kan alltid imponere, og bilsalget i Europa så langt i år imponerer. Lastebiler som øker med 20 prosent for eksempel. Men hvis vi sammenlikner med det siste før-pandemi året, 2019, er det fremdeles solid nedgang.

Selvfølgelig er det ingen som har vedtatt at 2019 skal være normalåret når bilsalg skal vurderes og analyseres. Men det kan være greit å ha et konkret volum å benchmarke mot, og hvorfor ikke 2019 – alle var enige om at bortsett fra Covid var det et bra år for europeisk bilhandel.

Går vi tilbake i ACEAs arkiver finner vi at etter første halvår 2019 var det nyregistrert 1.145.233 varebiler under 3,5 tonn. 234.976 lastebiler over 3,5 tonn, derav 191.422 over 16 tonn. Og vi hadde fått 23.562 nye busser på Europas veier og gater.

Hold det opp mot 2023-tallene som følger.

Varebiler

Varebilene endte på 931.024 i første halvår i år. En økning på 12,3 %. Tunge markeder som Tyskland, Spania og Storbritannia økte med enda mer enn det. Frankrikes bidrag var imidlertid beskjedent med en pluss på 3,6 %.

Til gjengjeld økte de batterielektriske varebilene i Frankrike med hele 119 %, en vekst som var med på å trekke hele områdets elbilsalg i været på imponerende vis:

Markedsandelen for slike biler etter første halvår er da på 6,9 % - det betyr en økning på 100 % - en dobling opp til 50.708 biler som var elbilvolumet etter H1. Gassandelen økte også litt, derfor har dieselandelen blant varebilene sunket fra 87,2 % (H1, 2022) til 83,5 % nå.

Lastebiler

Lastebilsalget økte enda mer enn varebilene, med 20,1 %, til 201.651 biler. Av dem var 177.272 over 16 tonn, en økning på 19,3 %.

Ser vi på det samlede volumet var det Tyskland som virkelig trakk lasset, med en økning på 24,8 %, men nøyer vi oss med de over 16 tonn ser vi at også Storbritannia (og Norge!) økte mer enn markedet. Polen er fremdeles områdets fjerde største marked.

Innslaget av batterier er selvfølgelig ikke like stort her som blant varebilene. Men det endte med 2384 slike biler. Det høres imidlertid enda mer imponerende ut hvis vi omtaler dem som prosent: 352 prosent opp. Markedsandelen, i prosent, er imidlertid beskjeden: 1,3 % - men tross alt opp fra 0,4 % i fjor.

Busser

Busser til slutt: 18.191 slike i første halvår, en økning på 14 %. Sammen med Norge er det fire andre markeder som har mer enn doblet volumet i forhold til i fjor.

Hele 3238 var batterielektriske, det vil si en markedsandel på 17,8 % - i fjor var den på 13,7 %. Spania økte mest, fra 34 til 291 mens Frankrike og Italia mer enn doblet til henholdsvis 507 og 123 biler.

Busser er store på andre drivlinjer også, så der er dieselandelen nå nede på rett under 63 %.

ACEA-statistikken kan du lese her

Powered by Labrador CMS