EUs transport skal grønnes

Endelig er EU Kommisjonens Greening Freight Transport-pakke presentert. Målet er mer effektiv og bærekraftig transport slik at det store fellesmarkedet kan fortsette å øke.

Pakken er en del av EUs Green Deal. Kommisjonen kaller denne «flaggskip 4 i strategien for bærekraftig og smart transport» som blant annet skal lede til 90 prosent lavere utslipp innen 2050.

Pakken inneholder både innslag om mer effektiv jernbane, om null-utslipps havgående skip og mye om lastebiler.

Man finner blant annet forslag om endringer av tillat vekt og mål (W&D Direktivet) som vil gjøre det enklere for batteridrevne å konkurrere med diesel. Fire tonn høyere vekt på toppen av 40 tonns grensen vil for eksempel kunne kompensere for batterivekten. Men, sier bransjen, det vil ikke hjelpe uten at aksellasten samtidig økes.

Det blir sett på problemene med transporter som krysser grenser der enkelte land tillater mål og vekt som ikke kan brukes hos naboen. Der vil det bli nødvendig med større harmonisering.

Samtidig foreslås retningslinjer for hvordan transportører kan måle CO2-avtrykket på en sammenliknbar måte, slik at man vet hva det snakkes om når slike informasjoner offentliggjøres eller når de må fremlegges på grunn av anbud eller kontrakter.

CountEmissionEU heter dette regulativet og slik innsats vil være viktig både for benchmarking og for kunder som ønsker å gjøre et intelligent transportvalg.

Men, sier blant annet ACEA, bilbransjens takorganisasjon i Europa, kommisjonen må være forsiktig slik at det ikke blir for mange påbud som enten er helt parallelle – eller sågar virker mot hverandre.

Når det gjelder å telle CO2 har man allerede både CO2-regler for tunge kjøretøy (Euro standard), man har RED – Renewable Energy Directive, man har FQD – Fuel Quality Directive, man har LCA – batteri-regulativet og man har due dilligence og mange andre bestemmelser.

«Både Vekt- og Dimensjon-direktiver og CountEmission-reglene har mulighetene til enten å skynde på, eller bremse opp industriens overgang til net-zero» skriver ACEA. «Mye vil avhenge av de kommende diskusjonene, men å sikre bransjens konkurranse-evne må være grunnlaget for alle samtalene fremover».

DG MOVE_Factsheet_Visuals Greening Freight Package_kl.indd
Powered by Labrador CMS