Microsoft PowerPoint - 20210617_CVS_Studie_Vernetzter_Truck_2021
Microsoft PowerPoint - 20210617_CVS_Studie_Vernetzter_Truck_2021
Microsoft PowerPoint - 20210617_CVS_Studie_Vernetzter_Truck_2021
Microsoft PowerPoint - 20210617_CVS_Studie_Vernetzter_Truck_2021
Microsoft PowerPoint - 20210617_CVS_Studie_Vernetzter_Truck_2021

Tyske transportører: Redde for å havne i digital baklekse

Det er fire år siden Continental sist spurte tyske transportører om holdninger til digitalisering – og resten av livet forøvrig.

Alle er enige om at det ikke finnes noen fremtid for transportbransjen uten digitale tjenester. Noe av det en ny undersøkelse fra Continental ‘The Connected Truck’ viser tydeligst, er at tyske transportører frykter at de skulle sakke akterut i denne utviklingen.

Dette er andre gang Continental har tatt et dybdedykk i tyske logistikk-operatørers oppfatning av hvordan de ser på seg selv og industrien og fremtiden.

Forrige gang var i 2016 med spørsmål som kan sammenliknes direkte med årets. Det er åpenbart at mange holdninger har endret seg.

Skepsisen til automatisering – og det inkluderer autonome biler – er imidlertid fremdeles stor, selv om mange flere enn tidligere er fornøyd med dagens software.

Alle som kjører nye biler har allerede levd i en stor grad av konnektivitet – oppkobling til transportør og/eller oppkobling til produsent, og det er en generell oppfatning at slikt øker produktiviteten. Såpass mye at det oppveier den effektivitetsøkningen man kanskje kan tro at selvkjørende biler kan bidra til.

De spurte oppfatter at blant de største utfordringen finner man fremdeles kostnadspresset og konkurransen om brukbare sjåfører, men nesten halvparten av de spurte ser på nye operatører som den største utfordringen.

– Store butikk-kjeder og andre avsendere som før var våre kunder, begynner i stadig større grad å opprette sin egen logistikk infrastruktur, sies det.

Slike nye spillere oppfattes som større konkurrenter enn transport på skip eller bane.

Miljø og bærekraft fikk, ikke overraskende, en mye større plass i denne nye undersøkelsen enn i den forrige.

– Dette er ikke lenger noe industrien bare kan avfeie, er en generell oppfatning.

Men det store spørsmålet er hvor mye av fremtidens miljø-innsats som vil bli regulert av politikk og klare rammer.

– Hvis ikke kundenes vilje til å investere i miljø øker, må politikere sørge for insentiver som sikrer at transportindustrien får økonomisk ryggrad til å bidra til å nå klima-målene, er en vanlig oppfatning.

Det er infas-Instituttet som mellom februar og mai i fjor intervjuet topp- og mellom-ledere i 45 transportselskaper i Tyskland. Mer en nok, sier instituttet, til at resultatene kan oppfattes som klare trender.

Du kan lese hele rapporten her.

Powered by Labrador CMS