Stjerne til 9,7 millioner euro

Nå begynner flere detaljer rundt børsnoteringen av Daimler Truck å dukke opp. Prisen de må betale for merkevaren for eksempel.

Som kjent skal lastebilbiten av Daimler skilles ut fra dagens konsern. Man regner med at børsnoteringen av det nye selskapet skal skje allerede i år.

Lisens-spørsmål viser seg å ta en stor plass i «ProsjektFocus», som åpenbart er navnet på planene.

Det er det tyske Handelsblatt som siterer fra et 46 siders forslag til avtale, som for sikkerhets skyld er utstyrt med et omfattende 132 siders ‘Anhang’.

Prosjektet beskriver to uavhengige selskaper, Mercedes-Benz som skal styre med person- og varebiler, og Daimler Truck som skal bygge lastebiler.

Daimler AG – det nåværende konsernet – skal altså døpes om slik at alle Daimler-navn forsvinner derfra og overføres til lastebilselskapet.

Daimler-merket og alle registrerte eller oppkjøpte rettigheter til det merkevarenavnet, så vel som tilhørende merkevarefamilier og domener skal da selges til Daimler Truck AG for 9,7 millioner euro.

Det hørtes vel egentlig ut som en favørpris.

Det hørtes heller ikke urimelig ut at lastebil må betale 38,4 millioner euro for å få tilgang til Daimlers eksisterende patentportefølje.

Dessuten skal lastebilene få bruke Mercedes-Benz merket og den kjente stjerna gratis i en ubegrenset tid.

Hvor den nye lastebilgruppen skal få penger til å betale det gamle morselskapet går også frem av avtalen.

Daimler Truck skal tilføres en netto likviditet på mer enn fem milliarder euro ved skilsmissen.

To milliarder skal gå til å bygge opp egen finansieringsvirksomhet mot kundene. Daimler Mobility AG har håndtert bank- og leasingvirksomhet for hele konsernet til nå. Dette vil bli skilt på en rekke markeder slik at lastebiler må betjene sine egne kunder.

250 millioner vil bli brukt til å betjene de pensjonsforpliktelsene det nye selskapet overtar, men det største beløpet blir på 3,1 milliarder for å styrke egenkapitalen.

Planen er at aksjonærene skal si ja til separasjonsplanene den 1. oktober. Da vil det nye selskapet kunne være børsnotert i løpet av desember. Nåværende aksjonærer vil få en lastebilaksje for hver to aksjer de har i dagens konsern. Mercedes-Benz vil beholde 35 % av aksjene selv, som de forplikter seg til ikke å selge før det har gått 36 måneder.

Denne perioden kan imidlertid forkortes til 12 måneder dersom det er ‘riktig ut fra et økonomisk og strategisk synspunkt’.

Det eksisterer et scenario der Mercedes-Benz på kort tid kan bli like meget verdt i fraskilt modus som hele konsernet er nå. En børsverdi som i dag karakteriseres som ‘tragisk lav’, på ca. 80 milliarder Euro.

I tillegg er det mange som håper på at Lastebil-bedriften fort vil nå en verdi va 30 – 40 milliarder Euro.

I så fall vil planen vise seg som en overlegen vinn-vinn opplevelse.

Men det er åpenbart, skriver Handelsblatt, at her er det fremdeles stor skepsis ute hos investorene.

Lasstebilsjefen, Martin Daum, som har ledet denne seksjonen siden 2017, har fremdeles en stor jobb foran seg med å overbevise markedet skriver bladet.

Han har imidlertid en ny og spesiell grunn for virkelig å legge seg i selen nå. I den nye fireårskontrakten han nettopp har underskrevet får han i tillegg til sine faste 1,3 millioner Euro årlig en rekke variable belønninger.

Det kan fort ende på € 4,5 pr. år, men ‘maksimal mulig godtgjørelse bør begrenses til ti millioner euro pr. år’.

DAX, den tyske børsindeksen basert på 30 gullkantede selskaper (blant annet dagens Daimler AG), skal utvides til 40 selskaper i neste måned. Det er ingen som ser bort fra at det nye lastebilselskapet ganske raskt vil vokse seg inn i DAX de også.

Det blir en prestisjeseier for den svenske Daimler-sjefen Ola Källenius.

Av et DAX-selskap greide han å skapte to.

Powered by Labrador CMS