VOLUMET NED, LØNNSOMHETEN OPP: Till Oberwörder, CEO for Daimler Buses, Karin Rådström, CEO for Mercedes-Benz Trucks, Martin Daum, CEO for Daimler Truck og Karl Deppen, CEO for Daimler Truck Asia, leverte sterke økonomiske resultater i årets første kvartal.

Daimler Truck tjener mer per kjøretøy

Til tross for lavere enhetssalg i konsernet leverte Daimler Truck Holding AG solide resultater i første kvartal 2024. Volvo Trucks rapporterer at flere kunder er i en «vent-og-se-modus».

Med 13,3 milliarder Euro er konsernets omsetning på samme nivå som forrige års første kvartal (Q1 2023: €13,2 milliarder), opplyser selskapet i sin kvartalsrapport fredag 3. mai. 

Med en liten økning er justert driftsresultat (EBIT) på samme nivå som året før, med 1,21 milliarder euro i rapporteringsperioden (mot Q1 2023: €1,16 milliarder). I

I likhet med Scania (som leverte rekordresultat i første kvartal), forteller Daimler Truck i sin kvartalsrapport om «en normalisering av lastebilmarkedene», altså en nedgang i leveringsvolum. 

Det innebærer i Daimler Trucks tilfelle, at konsernets globale salg i 1. kvartal endte på 108.911 enheter (mot 1. kvartal 2023: 125.172 enheter). 

Økning i elektrisk, men fortsatt få

Salget av batterielektriske kjøretøy økte på sin side med 183 prosent, til 813 kjøretøy (mot Q1 2023: 287), men merk at andelen av det totale volumet fremdeles er forsvinnende lav. 

Scania rapporterte at de kun hadde levert ut 47 batterielektriske lastebiler i årets første kvartal. 

Det er en vei å gå, med tanke på de ambisiøse klimamålene. 

Nettoresultatet på 847 millioner euro er en økning fra 795 millioner euro i samme periode i fjor.

Lønnsomheten går altså opp, samtidig som antall kjøretøyleveranser går ned. Det høres lukrativt ut.  

Sjefen: - Motvinden øker

Med 1,21 milliarder euro var den frie kontantstrømmen til industrivirksomheten betydelig høyere enn forrige års Q1 (Q1 2023: 168 millioner euro). 

Årsaken skal være betydelig reduksjon i kundefordringer, på grunn av tidspunktet for kundebetalinger i første kvartal 2024. Forventningen til den frie kontantstrømmen for hele 2024 forblir dermed uendret, opplyses det. 

- Vi hadde en positiv start på 2024, og leverte en robust lønnsomhet på lavere salgsvolum. Resultatene våre for første kvartal viser tydelig: Mens markedene er i ferd med å normalisere seg, leverer selskapet vårt stabil EBIT og avkastning på salg. Mens vi er på vei mot våre finansielle mål for hele året, øker motvinden i Europa. Vårt globale team er fokusert, bestemt og trygg på å nå våre 2024-mål,  Martin Daum, administrerende direktør i Daimler Truck.

HAR ELEKTRISK OVERTAK: Roger Alm, toppsjef for Volvo Trucks, rapporterer at de i første kvartal økte sin andel i det elektriske tungbilmarkedet til 54,1 % (fra 50,2).

Volvo: Flere i vent-og-se-modus

Volvo Trucks, som rapporterte sitt første kvartal litt tidligere i april, meldte også om normalisering av markedene både i Europa og Nord-Amerika. Både transportvolumer og fraktrater har falt fra tidligere svært høye nivåer.

«Mange flåter fortsetter sine utskiftninger, mens detaljkunder er mer i en vent-og-se-modus. Utnyttelsen av lastebilflåten holder seg på gode nivåer», rapporterer Volvo Trucks.

Netto ordreinngang falt for Volvos del med 19 % til 48.701 enheter, og leveransene gikk ned med 10 % til 55.470 enheter globalt. 

I Europa gikk ordreinngangen ned med 20 % til 25.077 lastebiler mens leveransene gikk ned med 11 % til 29.289 lastebiler. Gjennom mars ble Volvo Trucks totale markedsandel for tunge lastebiler redusert til 17,2 % (fra 17,7) mens de økte sin andel i det elektriske tungbilmarkedet til 54,1 % (fra 50,2). 

Renault Trucks er mistet markedsandeler, ned til 8,0 % (fra 9,0), mens i kategorien for elektriske kjøretøy økte de markedsandelen til 19,8 % (fra 15,5).

Stabile marginer

Økonomisk utgjorde Volvos lastebilvirksomhets nettoomsetning 89.946 millioner SEK i Q1 2024, som var på samme nivå som i 1. kvartal 2023. 

Ekskl. valutaeffekter økte nettoomsetningen med 1 % og salget av tjenester øker med 3 %. 

I 1. kvartal 2024 økte justert driftsinntekt til 13.073 millioner SEK (mot 12.715), tilsvarende en justert driftsmargin på 14,5 % (mot 14,2). Det var ingen justeringer i 1. kvartal 2024.

«Sammenlignet med Q1 2023 er høyere justert driftsinntekt en effekt av prisrealisering og lavere materialkostnader, som ble delvis motvirket av lavere volum og industriell utnyttelse, samt høyere FoU- og salgskostnader», skriver Volvo. 

Powered by Labrador CMS