OVERSIKT: Slike direktebilder fra flere døgnhvileplasser, som denne ved Rv. 7 på Gol, skal gjøre det enklere å planlegge hvilepausene for yrkessjåfører.
OVERSIKT: Slike direktebilder fra flere døgnhvileplasser, som denne ved Rv. 7 på Gol, skal gjøre det enklere å planlegge hvilepausene for yrkessjåfører.

Skal gjøre det lettere for yrkessjåførene å vurdere hvor det er best å stoppe for hvile

Direktebilder fra døgnhvileplasser gir yrkessjåfører beskjed om ledige plasser. NLF er positive, men ønsker seg mulighet for å reservere plass.

– Gjennom tilbakemeldinger fra sjåfører har vi fanget opp at det ofte kan være fullt på en del døgnhvileplasser, særlig nært byene. Dette skaper utfordringer med tanke på planlegging og avvikling av hverdagen for sjåførene, sier Frode Kvam i Statens vegvesen.

Fulle døgnhvileplasser kan medføre at sjåførene må parkere på steder som er lite tilrettelagt for døgnhvile.

Om ikke lenge vil sjåførene også få en indikasjon på hvor travel døgnhvileplassen er på gitte tidspunkt i løpet av døgnet basert på historiske data.

– Dette vil gjøre det lettere for sjåførene å vurdere hvor det er best å stoppe for hvile, forklarer Kvam.

Flere kameraer neste år

Ved lansering vil Statens vegvesen tilby denne tjenesten på sju døgnhvileplasser spredt over store deler av landet:

  • Bodø havn, Nordland
  • Fauske, Nordland
  • Storjord, Nordland
  • Dale, Vestland
  • Lillesand/Horisonten, Agder
  • Kongsvinger/Roverud, Innlandet
  • Gol, Viken
KAPASITET: Med den nye tjenesten vil det bli lettere å planlegge hvor det kan være hensiktsmessig å stoppe for yrkessjåførene. Foto: Statens vegvesen.
KAPASITET: Med den nye tjenesten vil det bli lettere å planlegge hvor det kan være hensiktsmessig å stoppe for yrkessjåførene. Foto: Statens vegvesen.
APP: Slik ser bildene ut i appen Vegvesen Trafikk.
APP: Slik ser bildene ut i appen Vegvesen Trafikk.

– Vi har planer om å doble antallet døgnhvileplasser med dette tilbudet i løpet av 2023 og nye døgnhvileplasser vil bli lagt til fortløpende, sier Frode Kvam.

Blir du skeptisk med tanke på personvernet? Statens vegvesen bedyrer at de har ivaretatt slike interesser også:

«For å ivareta personvernhensynet har disse kameraene et filter som ikke skal gjøre det mulig å lese registreringsnummer og andre identifiserende detaljer. I tillegg er avstanden mellom kameraene og de parkerte kjøretøyene stort sett ganske stor, og kameraene har ikke så høy oppløsning», skriver de i pressemeldingen.

NLF ønsker plassreservering

Statens vegvesen har jobbet tett sammen med Norges Lastebileier-Forbund (NLF) i utviklingen av de nye tjenestene.

– Vi setter stor pris på det arbeidet Statens vegvesen gjør for å gjøre hverdagen for sjåførene enklere både i dette prosjektet og med prosjekt fremkommelighet. Dette gir sjåførene en bedre forutsigbarhet om status på døgnhvileplassen. Det aller beste ville selvsagt vært om de kunne reservert plass, men dette er et skritt i riktig retning, sier Kjell Olafsrud, kommunikasjonsdirektør i NLF.

Yrkessjåførene vil kunne se tilgjengeligheten på døgnhvileplassen i Statens vegvesen sin mobilapp for Trafikkinformasjon og på Statens vegvesens nettsider.

Mobilappen «Vegvesen Trafikk» er spesielt myntet på yrkessjåfører og har i tillegg til visning av status på døgnhvileplasser også visning av trafikkmeldinger, innebygd ruteplanlegger for tungbil, oversikt over døgnhvileplasser og rasteplasser.

Powered by Labrador CMS