Geofencing er en virtuell grense definert av GPS-teknologi.
Geofencing er en virtuell grense definert av GPS-teknologi.

Kan vi snart skrote vegskiltene?

Det er nok en stund til, men temaet er dagsaktuelt - for tittelen er hentet fra en av sesjonene på konferansen Mobilitet 2022 som avholdes i Oslo i dag. Samtidig sender Ford ut pressemelding om «en tilkoblet kjøretøyteknologi som en dag kan gjøre skilt med fartsgrenser overflødig».

«Kan vi snart skrote vegskiltene? Bør vi lage digitale trafikkregler for stadig mer automatiserte biler?» Dette er undertitler på sesjonen «Automatisering av vegtrafikken» på dagens Mobilitet 2022.

Svarene serveres av noen av Norges fremste forskere innen fagfeltet fra Sintef og eksperter fra Statens vegvesen.

Det kommer nok an på hva man mener med «snart», hva som blir svaret - for en eller annen gang kan nok skiltene skrotes. I alle fall de analoge skiltene som ikke «snakker» med bilene.

Men slike overganger tar tid, og det er snakk om tiår før alle bilene som selges nye i dag - som ikke alle er kompatible til å snakke med infrastrukturen - er skiftet ut.

Men bilprodusentene jobber selvsagt med ulike løsninger for dette, og i dag er det Ford som mener de har noe å melde.

Med geofencing kan man opprette digitale, geografiske soner.
Med geofencing kan man opprette digitale, geografiske soner.

Systemet de snakker om lager ved hjelp av geofencing usynlige geografiske grenser. Dette er spesielt aktuelt i områder rundt skoler, sykehus og andre steder hvor det er lavere fartsgrense, der man kan legge inn hastighetsbegrensninger for kjøretøyet innenfor definerte soner.

For tunge yrkesbiler er dette også aktuelt inne på depotområder og anleggsplasser.

Fords Geofencing fartsbegrenser-system kan også hjelpe deg med å unngå fartsbøter, om du ikke har fått med deg skiltet med fartsgrensen.

– Kjøretøyteknologien som gjør at bilen hele tiden er tilkoblet, kan gjøre både deg som sjåfør og de rundt deg tryggere i trafikken. Geofencing kan redusere hastigheten, der det er behov og når det er et behov for det, sier Michael Huynh, manager, City Engagement Germany i Ford Europa.

Geofencing er en virtuell grense definert av GPS-teknologi.

I Europa er opp mot 29 % av de som omkommer i trafikken en syklist eller en fotgjenger, avhengig av land. Opprettelsen av 30 km/t-soner er sett på som en av de viktigste virkemidlene for å redusere trafikkfaren for de myke trafikantene. Da får sjåføren både bedre tid til å reagere, og konsekvensen av en ulykke blir mindre.

Med førerassistanseteknologier som Fords intelligente hastighetsbegrenser og adaptiv cruisekontroll med start og stopp, får sjåførene allerede hjelp til ikke å bryte fartsgrensen. Med geofencing fartsbegrensersystem kan denne hjelpen bli enda mer effektiv og fleksibel.

I testperioden av systemet på 12 måneder, som nå er i gang, brukes det to helelektriske Ford E-Transit til å analysere effekten hastighetsbegrensninger har i forhold til å bedre flyten i trafikken - og å redusere ulykkesrisikoen.

Testingen skjer i alle 30 km/t-soner i sentrum av den tyske byen Køln, i tillegg til utvalgte 50 km/t-soner og 30 km/t-soner andre steder i byen, der geofencing er aktivert.

Testene blir gjennomført i et samarbeid mellom Ford City Engagement team, myndighetene i Køln og Aachen og ingeniører fra Palo Alto, som har utviklet programvaren som kobler kjøretøyet til geofencing-systemet for GPS-tracking og utveksling av data.

Sjåføren får informasjon i dashbordet om hvilken ny fartsgrense som gjelder. Bilen reduserer deretter automatisk hastigheten som er satt for det aktuelle området med geofencing. Sjåføren kan overstyre systemet og deaktivere hastighetsbegrensningen på et hvilket som helst tidspunkt.

I fremtiden vil systemet gjøre det mulig for sjåføren selv å lage sine egne områder og sette fartsgrensen så lavt som 20 km/t. Grensene kan også settes lavere og høyere i forhold til pågående veiarbeid, tid på døgnet eller andre lokale forhold.

Bare i Norge er det nærmere 300 forskjellige typer offentlige trafikkskilt. I Tyskland har de over 1000 typer trafikkskilt. I Storbritannia er det anslått at det er rundt 4,6 millioner skilt langs veiene totalt. Her har samferdselsmyndighetene bedt lokale myndigheter fjerne unødvendige skilt.

– Våre sjåfører skal ha det siste innen teknisk hjelp, inkludert geofencing basert på førerassistanseteknologier. Dette setter dem bedre i stand til å holde fartsgrensen, samtidig som de fullt ut kan ha fokus på å kjøre bilen, sier Dr. Bert Schröer, Head of Vehicle Technology and Mobility i avfallshåndteringsselskapet AWB. De deltar i testene som nå gjennomføres.

Testene vil fortsette til mars neste år. De er en del av et større prosjekt hvor nye E-Transit skal prøves i forskjellige typer bransjer med ulike bruksområder i seks europeiske land, inklusive Norge.

Ford bruker også geofencing-teknologien for å bidra til renere luft i byene. I tester gjennomført med Transit Custom ladbar hybrid kjøres varebilen automatisk på ren elektrisitet hver gang den befinner seg i en lavutslippssone.

Powered by Labrador CMS