Det kommer stadig nye elbusser i Ruter-parken

Batterier slår diesel i bybusser

Etter at bensin, og så diesel i mer enn 100 år har drevet bytrafikken, overtar nå batteriene. I hvert fall i Europa. ICCT slår fast at i første kvartal i år hadde bybusser med eldrift en større markedsandel enn noe av de andre drivlinjene.

Det er International Council on Clean Transportation som har holdt sin kvartalsvise opptelling og som kan fortelle at for første gang har en null-utslippsteknologi dominert en sektor av veitransporten i Europa.

Stadig flere elektriske busser i Europa

Men samtidig slår de fast at årsaken ikke er et voldsomt salg av batterielektriske busser – det har ligget rundt 30 prosent markedsandel lenge nå – men at salget av dieselbusser har sunket drastisk. Fra 60 % for bare halvannet år siden, til under 30 % nå.

Oversikten fra ICCT viser at det er hybridene som har stått for den største veksten, de tok også igjen diesel i siste kvartal.

Denne utviklingen har skjedd uten noen direkte utslippsforbud noen steder, men alle signaler har pekt mot lav- eller nullutslipps-soner byer, og land som Danmark og Nederland har sagt null forbrenningsbusser etter 2025. Irland har fulgt opp med deadline i 2030 og Østerrike 2032.

Dessuten har vi EUs Clean Vehicles Directive som krever at medlemslandene skal kjøpe mellom 24 og 45 prosent busser drevet med noe annet enn diesel mellom august 2021 og desember 2025. Deretter øker kravet til alternative drivlinjer.

En annen oversikt fra ICCT viser at i Danmark, Irland, Litauen og Nederland ble det bare solgt batterielektriske bybusser i første kvartal i år. I Finland var 85 % batterielektriske og i Sverige, 65 %.

Stadig flere elektriske busser i Europa

At Norge ikke er høyt oppe på denne listen skyldes ganske enkelt at vi ikke er på den listen – nok et resultat at Eurostat ikke tar spesielt mye hensyn til slike som oss.

ICCT minner om at vi allikevel har en vei å gå. Allerede i 2022 var 91 prosent av alle nye busser batterielektriske (eller hydrogen) i Kina.

Powered by Labrador CMS