I FARTA: I fjor transporterte Flix-konsernet mer enn 60 millioner passasjerer i mer enn 40 land på fire kontinenter. Selskapet skal fortsette å utvide virksomheten i 2023.

Forventer 20 prosent vekst i 2023

Transportgiganten Flix, som eier blant annet FlixBus, hadde sitt beste år noen gang i 2022. Selskapet ser lyst på markedsutsiktene og beregner en vekst i omsetning på 20 prosent i år.

Hovedselskapet Flix SE, som innbefatter FlixBus, FlixTrain, Greyhound (USA) og Kamil Koç (Tyrkia), rapporterte nylig om en rekordomsetning i 2022 på 1,5 milliarder euro.

Det var en vekst på 185 prosent fra året før, men 2021-tallene var naturligvis påvirket i stor grad av Covid-restriksjoner. Selskapet går ikke ut med tall på fortjenesten, annet enn å skrive at «lønnsomheten var på EBITDA-nivå» (EBITDA betyr inntjening før renter, skatt, avskrivninger og nedskrivninger).

Samtidig melder selskapet altså om utsikter for en vekst i lønnsom omsetning på 20 prosent, fra et rekordnivå, i 2023.

10 år siden starten

Flix startet som busselskap i Tyskland i 2013, og de grønne bussene markerte seg i et raskt voksende tempo gjennom hele Europa, med en aggressiv lavpris-tilnærming.

Det er i hovedsak langdistansereiser med buss (FlixBus) og tog (FlixTrain) som er kjernevirksomheten.

FlixBus opererer også i Norge, på aksen mellom Oslo og Svinesund med forbindelse videre ut til 34 andre land i Europa.

I desember utvidet Flix også til Brasil, og melder at de vil fortsette å utvide sitt fotavtrykk i 2023, med lansering av rutetilbud i Chile.

«Alle våre nettverk i Europa, Nord-Amerika og Tyrkia vil vokse signifikant i 2023 sammenlignet med 2022. Samtidig vil Flix fortsette å fokusere på lønnsomhet og øke marginene på gruppenivå også i 2023», skriver konsernet.

Hydrogen og batteri

Naturligvis fremheves også arbeidet med bærekraft, hvor Flix forteller at de har vært pioner når det gjelder å ta i bruk elektriske langdistansebusser og solcellepaneler.

De har lansert linjer med busser som drives av biogass og annet biodrivstoff.

Ved å benytte «state-of-the-art»-kjøretøy og få folk til å velge kollektivløsninger fremfor privatbil og andre transportformer, hevder selskapet å ha bidratt til å unngå utslipp av 818.000 tonn CO2 i fjor.

Nå står også hydrogenbuss (se bildene under) på planen fremover, samtidig som Flix i partnerskap med Daimler Buses utvikler en helelektrisk drivlinje for langdistansebusser.

Fremover skal Flix i samarbeid med Freudenberg Sealing Technologies og ZF lansere det de hevder er den første bussen som kjører på grønn hydrogen i Europa.
Fremover skal Flix i samarbeid med Freudenberg Sealing Technologies og ZF lansere det de hevder er den første bussen som kjører på grønn hydrogen i Europa.
Skisse av elektrisk langdistansebuss fra Daimler, der Flix er med som partner i utviklingen.
Powered by Labrador CMS