KUN ELEKTRISK: Det nye konseptet gjelder kun BEV-lastebiler.

Scania med nytt utleiekonsept for elektriske lastebiler

Deltar i joint venture-selskapet JUNA, med en ny betal-per-bruk-modell som gir transportselskaper tilgang til elektriske lastebiler og garantert kapasitet.

Det er Scania og den tyske speditøren sennder Technologies GmbH, som etablerer JUNA sammen. 

Fellesforetaket, med base i Berlin, har som mål å fremme bruken av elektriske lastebiler (og de presiserer at de mener batterielektriske, eller BEV som de kaller det). 

Bilprodusentenes paraplyorganisasjon ACEA har uttalt at «innen 2040 må alle nye kommersielle kjøretøy som selges være fossilfrie».

JUNA introduserer en ny betal-for-bruk-modell for elektriske lastebiler, i håp om å bane vei for en storstilt økning av bruken av elektriske lastebiler - som er over dobbelt så dyre som dieselbiler i anskaffelse. 

Ved å tilby tilgang til garantert last på sennders digitale plattform, hevder JUNA at de fjerner flere av kundenes utfordringer, slik at de kan ta i bruk elektriske lastebiler.

Forutsigbart

Dette inkluderer de økonomiske bekymringene knyttet til høye innkjøpskostnader, restverdi og teknologirisiko. 

«Det skal gi transportselskapene kommersiell forutsigbarhet gjennom garanterte inntekter og forutsigbare kostnader», heter det i pressemeldingen. 

JUNA vil koble små og mellomstore transportører med store avsendere. Intensjonen er å utnytte styrken til begge selskapene for å akselerere avkarboniseringen av europeisk logistikk på vei.

Forretningsmodellen går ut på å tilby en komplett løsning for kundene, som inkluderer elektriske kjøretøy, reparasjon, vedlikehold, forsikring, digitale- og analysetjenester fra en leverandør. 

I tillegg til forutsigbar leie og garantert utnyttelse, hevder JUNA at de  optimaliserer ruter og elektrifiseringsstrategier for elektriske lastebiler via grundige analyser. 

YrkesBil har spurt Norsk Scania om dette JUNA-konseptet er aktuelt for det norske markedet:

– Dette er ikke tema for Norge, men Scania har ambisjoner om å starte i Tyskland for så å rulle det fort ut i Sentral-Europa, svarte John Lauvstad, direktør for bærekraft, PR og kommunikasjon i Norsk Scania.

Kjørt pilot

Et pilotprosjekt er nylig lansert. Den første kunden bruker elektrisk lastebil levert av JUNA med fornybar energi som drivstoff. 

Den kjører opptil ti ruter per uke, akkurat som forgjengeren med dieselmotor. Lastebilen opereres av en transportør i Stuttgart-regionen. Potensialet for reduksjon av det årlige CO2-utslippet er 93 tonn for denne lastebilen alene. 

Piloten vil utvides til å omfatte langdistanseruter i løpet av 2024. Prosjektet er avhengig av offentlig ladeinfrastruktur, og det vil gi en kostnad per kilometer som kan sammenlignes med dagens dieselpriser i Tyskland.

David Nothacker, administrerende direktør i sennder.

- Dette er et avgjørende øyeblikk for bransjen vår. Gitt at BEV-lastebiler koster to til tre ganger mer enn diesellastebiler og at 70 prosent av alle lastebiler i Europa eies av små transportører med færre enn 10 lastebiler, vil kombinasjonen av JUNAs betal-per-bruk-tilbud og sennders kapasitetsutnyttelse effektivt fjerne barrierene for å ta i bruk BEV-lastebiler, sier David Nothacker, administrerende direktør i sennder.

Gustaf Sundell, Executive Vice President og Head of Ventures and New Business i Scania.

Gustaf Sundell, Executive Vice President og Head of Ventures and New Business i Scania, er heller ikke beskjeden i sin uttalelse: 

- JUNA er resultatet av samarbeid mellom to selskaper med komplementær ekspertise innen elektriske kjøretøy og digital logistikk. Det vil akselerere overgangen til elektrifisert tungtransport.

De to partene signerte en “joint venture”-avtale i mai i år og har innhentet nødvendig godkjenning fra relevante konkurransemyndigheter.

Det fremgår ikke av pressemeldingen når JUNA er klart for Norge, men med tanke på at markedet her er langt fremme i skoene når det gjelder å ta i bruk elektriske lastebiler blir vi ikke overrasket om det er snakk om kort tid. 

Om JUNA

JUNA er et “joint venture”-selskap mellom Scania CV AB og sennder Technologies GmbH. 

Selskapet fokuserer på utvikling av elektriske veilogistikkløsninger i Europa. 

Selskapet ble grunnlagt i 2023 i Berlin og introduserer elektriske lastebilløsninger gjennom en betal-per-bruk-modell. 

Det gir tilgang til elektriske lastebiler og garanterte transportvolumer ved å gi fortrinnsrett til last på sennders digitale plattform. 

Ved å gjøre dette mener JUNA at de effektivt fjerner de viktigste hindringene ved innkjøp av elektriske lastebiler for transportselskaper. Avkarboniseringen av europeisk veilogistikk vil akselerere.

Foretaket kombinerer ekspertisen til begge bransjelederne: fra sennder-teamet ledes JUNA av Matteo Oberto som administrerende direktør og Thomas Ertel som CTO, og fra Scania-teamet av Johan Kjellner som COO og André Söderstjerna som CFO.

Powered by Labrador CMS