VAREBILENES TUR: Elektrifisering av varebilparken går ikke like raskt som personbilparken. Nå tar Elbilforeningen grep.

Vil gjøre lading enklere for bedrifter

Elbilforeningen tilbyr nå bedriftsmedlemskap, og lokker med løsninger som skal gjøre ladeprosessene mer strømlinjeformet. 

Christina Bu, generalsekretær i Elbilforeningen, viser til at mange bedrifter vil ta del i det grønne skiftet ved å elektrifisere bilparken, men at de bruker for mye tid på å håndtere lading, apper og det som følger med i form av administrasjon og fakturering.

Gjennom det nye bedriftsmedlemskapet som foreningen nylig har lansert, tilbyr Elbilforeningen Ladeklubbens blå ladebrikke tilpasset bedrifter.

– Elbilforeningens løsning gir tilgang til å lade hos flere selskaper med én og samme brikke. Hver bedrift kan bestille antall brikker etter behov og likevel få alle ladekostnader samlet på én faktura, sier Bu i en pressemelding.

VIL FORENKLE: Ladeklubbens blå brikke vil med et bedriftmedlemsskap gi tilgang til å lade hos flere selskaper med én og samme brikke, opplyser generalsekretær Christina Bu.

Bedrifter melder frustrasjon 

Elbilforeningen er godt kjent med at bedrifter og ansatte som ønsker å eie og kjøre utslippsfrie biler, også møter utfordringer.

– Mange møter dessverre en skog av ulike betalingsløsninger for lading som kan ta motet fra noen og enhver, sier Christina Bu.

Elbilforeningen mener elbilandelen i bedriftsmarkedet er altfor lav, og viser til at 33 prosent av nye varebiler første halvår var elektriske. 

For å hjelpe politikerne med å nå sitt eget mål om at de nye varebilene som selges skal være elektriske innen 2025, foreslår Elbilforeningen flere virkemidler, som blant annet nasjonalt fritak ved bompasseringer.

– Men det er ikke bare politiske virkemidler som skal til. Med det nye bedriftsmedlemsskapet tar vi som organisasjon eget grep og tilbyr en enkel og praktisk ordning for at ladingen ikke skal være en stor barriere, sier Christina Bu.

Hjelp døgnet rundt

I tillegg til en tilpasset ladeløsning med Ladeklubbens blå ladebrikke, tilbyr Elbilforeningen omfattende rådgivning. 

Medlemsservice hjelper og støtter bedriften døgnet rundt, og Elbilforeningens laderådgivningstjeneste gir råd og veiledning for bedriftens ladeinfrastruktur.

Powered by Labrador CMS