- Vi håper at alle andre kommuner, havner og distribusjonspunkter blir inspirert og gjør som Oslo Havn og Oslo kommune. Vi trenger flere ladestasjoner, sier Geir A. Mo. Her sammen med byrådssekretær Lars Gravråk.
- Vi håper at alle andre kommuner, havner og distribusjonspunkter blir inspirert og gjør som Oslo Havn og Oslo kommune. Vi trenger flere ladestasjoner, sier Geir A. Mo. Her sammen med byrådssekretær Lars Gravråk.

Største offentlige ladestasjonen for tungbil åpnet i Oslo

– Dette er den første i et kommende nettverk av ladestasjoner for tyngre kjøretøy i Oslo, sa byrådssekretær Lars Gravråk da han åpnet ladestasjonen på Grønlia i Oslo havn mandag.

Publisert

El-lastebilene applauderte med å blåse tre ganger i hornet. Det symboliserte at utslippsfri tungtransport snart kan passere den fossile og bidra til betydelig lavere utslipp. Ladestasjonen er bygget i fellesskap av Oslo Havn KF og Bymiljøetaten i Oslo kommune. Recharge skal drive ladestasjonen.

Grønn korridor

– Med ladestasjoner i havna, og flere utslippsfrie skip og el-lastebiler, får vi snart en grønn korridor mellom Oslo havn og havner i Europa. Det betyr at varer kan fraktes utslippsfritt hele veien fram til kundene. Det er et stort fremskritt, mener byråden for næring og eierskap, Rina Mariann Hansen.

Oslo Havn KF jobber for at alle skip skal ligge til kai med landstrøm, også containerskipene. Ferjene har benyttet landstrøm lenge.

– Sjøtransporten er miljøvennlig fordi varene reiser kollektivt. Ett containerskip tilsvarer en lastebilkø på 10 kilometer. Tenk hvor stor miljøeffekt det får hvis denne køen ikke slipper ut eksos. Når skipene også blir utslippsfrie, blir miljøeffekten enda større, supplerer Espen Dag Rydland, plan- og utbyggingsdirektør i Oslo Havn KF.

Miljødirektoratet slår fast at elektrifisering av tungtransport er ett av de viktigste norske klimatiltakene som kan innføres raskt.

– Recharge er glade for å bidra til denne omstillingen sammen med Oslo Havn og Oslo kommune. Vi ser fram til å fortsette med tilretteleggingen for lading av lastebiler i Norge, sier Stian Mathisen, næringspolitisk ansvarlig i Recharge.

Coca Cola i frontlinjen

Susanne Klevar jobber med bærekraft i Coca-Cola Europacific Partners. På Grønlia fortalte hun at virksomheten jobber med et prosjekt for å redusere klimautslippene fra transport.

– I fremtiden er målet at produkter og råvarer kommer fra Rotterdam og inn Oslofjorden med hydrogenskip. De skal lastes over på el-lastebiler og kjøres videre til hovedkontoret i Lørenskog, sier Klevar.

I dag transporteres varene med ferjeselskapet DFDS, via Enger Transport, som har investert i el-lastebiler.

– Vi jobber kontinuerlig med hele leverandørkjeden for å redusere klimautslippene. Det skal vi få til gjennom felles ambisjoner, tett samarbeid og smarte investeringer.

Foregangsby

I 2020 vedtok Oslo bystyre at kommunen sammen med transportnæringen skal gjøre Oslo til en foregangsby for utslippsfri tungtransport.

Derfor har kommunen ved Klimaetaten opprettet et klimatilskudd så flere aktører kan søke om å bygge lade- og fyllestasjoner. Det har resultert i mange kommende prosjekter. 

Fra før finnes to offentlige ladepunkter på Filipstad på den andre siden av Oslo havn, men Grønlia blir den første og største ladestasjonen for tyngre kjøretøy som er helt offentlig. Her går startskuddet for et kommende nettverk av ladestasjoner i Oslo for tungtransport. Resultatet er at nybilsalget av el- og biogassbiler er på et historisk høyt nivå.

– Når bransjen er villig til å kjøpe utslippsfrie tunge kjøretøy, er det helt nødvendig at vi får flere lade- og biofyllestasjoner, sier byråd Rina Mariann Hansen.

Når det gjelder Grønlia betyr det mye for effektiviteten i tungtransporten at de seks ladepunktene kan lade på høy effekt med inntil 300 kW, og er bygd med mulighet for å utvide med mer effekt. Dessuten er det en stor fordel at ladestasjonen ligger nær E18, Oslo sentrum, containerterminalen og hele Oslo havn. Her er det lett å komme til for å lade.

Tett samarbeid

Oslo kommunes mål er å redusere klimagassutslippene med 95 prosent innen 2030, sammenlignet med 2009-nivå.

- Det er en glede å få åpne Norges største, offentlige ladestasjon, skreddersydd for tunge kjøretøy. Gratulerer til Oslo Havn, Bymiljøetaten og Recharge som har jobbet godt sammen på prosjektet, sa byrådssekretær Lars Gravråk hos Byråd for næring og eierskap i Oslo kommune.
- Det er en glede å få åpne Norges største, offentlige ladestasjon, skreddersydd for tunge kjøretøy. Gratulerer til Oslo Havn, Bymiljøetaten og Recharge som har jobbet godt sammen på prosjektet, sa byrådssekretær Lars Gravråk hos Byråd for næring og eierskap i Oslo kommune.
- Takk til representanter fra lastebilnæringen, miljøorganisasjoner og mange flere næringer som skjønner betydningen av å få en utslippsfri tungtransport, sa Erling Jenssen, seksjonsleder i Plan- og utbyggingsavdelingen i Oslo Havn KF.
- Takk til representanter fra lastebilnæringen, miljøorganisasjoner og mange flere næringer som skjønner betydningen av å få en utslippsfri tungtransport, sa Erling Jenssen, seksjonsleder i Plan- og utbyggingsavdelingen i Oslo Havn KF.
- Vi jobber kontinuerlig med hele leverandørkjeden for å redusere klimautslippene. Det skal vi få til gjennom felles ambisjoner, tett samarbeid og smarte investeringer, sa Susanne Klever som jobber med bærekraft i Coca- Cola Europacific Partners.
- Vi jobber kontinuerlig med hele leverandørkjeden for å redusere klimautslippene. Det skal vi få til gjennom felles ambisjoner, tett samarbeid og smarte investeringer, sa Susanne Klever som jobber med bærekraft i Coca- Cola Europacific Partners.
- Vi håper at alle andre kommuner, havner og distribusjonspunkter blir inspirert og gjør som Oslo Havn og Oslo kommune. Vi trenger flere ladestasjoner, sier Geir A. Mo. Her sammen med byrådssekretær Lars Gravråk.
- Vi håper at alle andre kommuner, havner og distribusjonspunkter blir inspirert og gjør som Oslo Havn og Oslo kommune. Vi trenger flere ladestasjoner, sier Geir A. Mo. Her sammen med byrådssekretær Lars Gravråk.
Fra venstre Jens Eirik Hagen, overingeniør Oslo Havn, Tor Erik Wiken, senioringeniør i Bymiljøetaten, Jonas Berg Thurmann, avdelingsingeniør i Bymiljøetaten, Harald Wærstad, overingeniør i Oslo Havn og byrådssekretær Lars Gravråk, Byrådsavdeling for næring og eierskap.
Fra venstre Jens Eirik Hagen, overingeniør Oslo Havn, Tor Erik Wiken, senioringeniør i Bymiljøetaten, Jonas Berg Thurmann, avdelingsingeniør i Bymiljøetaten, Harald Wærstad, overingeniør i Oslo Havn og byrådssekretær Lars Gravråk, Byrådsavdeling for næring og eierskap.
Geir A. Mo, adm. direktør i NLF
Geir A. Mo, adm. direktør i NLF
Jens Erik Hagen, overingeniør i Oslo Havn og Jonas Berg Thurmann, avdelingsingeniør i Bymiljøetaten.
Jens Erik Hagen, overingeniør i Oslo Havn og Jonas Berg Thurmann, avdelingsingeniør i Bymiljøetaten.
- Recharge er glade for å bidra til omstillingen sammen med Oslo Havn og Oslo kommune, sier Stian Mathisen, næringspolitisk ansvarlig i Recharge. Her sammen med byrådssekretær Lars Gravråk
- Recharge er glade for å bidra til omstillingen sammen med Oslo Havn og Oslo kommune, sier Stian Mathisen, næringspolitisk ansvarlig i Recharge. Her sammen med byrådssekretær Lars Gravråk

– Vi må samarbeide med innbyggerne, næringslivet og alle andre relevante aktører for å få ned utslippene, det gjelder ikke minst transportnæringen. Ladestasjoner er en forutsetning for å elektrifisere fremtidens tungtransport. Jeg gleder meg til den dagen alle tyngre kjøretøy lader istedenfor å benytte fossilt drivstoff, sier byråd Rina Mariann Hansen.

Kommunen stiller krav til nullutslipp- og biogasskjøretøy i alle sine anskaffelser fra 2025. Nå er byggebransjen i full gang med å etablere ladning til blant annet betongbiler i havna. Allerede i år skal elektriske betongbiler fra Unicon og Norbetong kjøre fulladet ut til Oslos nullutslippsbyggeplasser.

Ladestasjoner er avgjørende

– Ladestasjoner er helt avgjørende for at transportnæringen skal kunne omstille seg og skifte til elektriske lastebiler. Våre medlemsbedrifter svarer at for dårlige lademuligheter er den største barrieren for å anskaffe lastebiler med annet drivstoff enn diesel, sier Geir A. Mo, administrerende direktør i Norges Lastebileier-Forbund (NLF).

– Ladestasjonen på Grønlia er en svært lovende start, men behovet er stort og ladeinfrastrukturen må bli langt større for en storstilt omstilling. Først og fremst må det legges til rette for at også kommersielle aktører bygger og drifter ladestasjoner.

På veien mot en utslippsfri transportnæring kan vi også øke tillatte vektklasser, og sikre mer biodrivstoff og HVO for en raskere omstilling, mener Mo.

Oslo kommune har i Oslopakke 3 tilrettelagt for fritak i bomringen for tunge kjøretøy som går på elektrisitet, hydrogen og biogass. Ordningen gjelder for lettere vektklasse over 3500 kg, og varer foreløpig frem til 2027.

Powered by Labrador CMS