ELEKTRISK: Anlegget skal bygges for drift av nye elektriske busser, som ved oppstart av den nye busskontrakten Ruter har inngått, skal betjene området allerede fra sommeren 2025.

Slik blir Sporveien og Ruters nye store bussanlegg

Skal tilrettelegges for inntil 60 bussoppstillingsplasser.

Det er Sporveien Bussanlegg AS som nå skal etablere et nytt bussanlegg i Frogn kommune, som skal dekke Ruters kapasitetsbehov for bussdrift i området. 

I tillegg til å ivareta bussoperatørens driftsadministrasjon med en kontordel, vil det nye anlegget også omfatte verksted, tilhørende delelager og vaskehall, samt kantine- og opplæringsfasiliteter for operatørens sjåfører.

CO2-REDUKSJON: Fylkeskommunen estimerer at utfasingen av diesel- og biodrivstoffsbusser vil redusere klimagassutslippene i Drøbak-området med 31 440 tonn CO2-ekvivalenter.

Begrenset massetransport

Med formål om å dekke kapasitetsbehovet for bussdrift i Follo, har Sporveiens utbyggingsavdeling i høst klargjort tomten i Holterkollveien 3B med sprengning og planering. 

Overskuddsmasser fra forberedende arbeider bearbeides, og vil utnyttes lokalt på tomten, heter det i pressemeldingen.

I GANG: Planlegging og detaljprosjektering er i gang. Her fra verkstedsområdet i bygget.

- Gjenbruk av overskuddsmasser etter høstens sprengningsarbeid, vil begrense massetransport og minske anleggstrafikk i området betraktelig. Miljøhensyn og bevissthet rundt klimaavtrykk ligger alltid naturlig til Sporveiens samfunnsoppdrag, også når vi bygger ny infrastruktur, sier Hans Olav Drømtorp Kristiansen, prosjektleder hos Sporveien.

Det vil også etableres solceller på tak, og borres energibrønner som vil ivareta noe av varme- og energibehovet til bussanlegget.

Flerfunksjonelt 

Det nye bussanlegget vil være et selvstendig anlegg, der alle funksjonene for bussdrift dekkes, inkludert administrasjonslokaler, verkstedspor for inntil fire busser, vaskehall, et såkalt PKK-spor for periodisk kjøretøykontroll. 

Gode arbeidsforhold for de ansatte skal være ivaretatt med sosiale soner, og pause- og lounge-områder for sjåførene.

Bussanlegget vil ha et tilhørende delelager, og vaskehall med våt- og tørr sone for både innvendig- og utvendig renhold av bussene.

- Vi gleder oss over at det nå blir bygget et fremtidsrettet anlegg av mer permanent karakter, som gir bedre arbeidsforhold og levetid for de investeringene som gjøres i infrastruktur for lading av elektriske busser, sier Anders Steen-Nilsen, fagsjef bussanlegg i Ruter.

Rett før jul signerte Sporveien kontraherende entreprenør, der Consto vant frem i anbudsrunden.

Byggestart for selve anlegget vil skje i mars med ferdigstillelse våren 2025.

I DAG: Slik ser tomten ut nå.
Powered by Labrador CMS