På jakt etter NOx

Lastebiler fikk ikke noen spesiell oppmerksomhet i EUs ambisiøse Fit for 55-plan. Men tro ikke at de slipper unna. Euro VII ligger og lurer.

Foreløpig kan det se ut som om EUs klima-myndigheter vil regulere lastebilenes CO2 utslipp med andre metoder enn absolutte forbud mot tekniske løsninger. Slik de i virkeligheten har gjort med personbiler.

Å kreve all tungtrafikk over på batteridrift, er ganske enkelt umulig på kort sikt.

I stedet ser det ut til man vil bruke dieselpriser og CO2-betaling som virkemidler, i tillegg til krav om nye tekniske løsninger som vil dukke opp dersom (når?) vi får et nytt Euro VII-regime.

Det som er spesielt interessant i den forbindelse er noe ICCT (en uavhengig lobbyorganisasjon som fremmer ren trafikk) kommer inn på i en stor rapport.

Der slår de fast at NOx-innholdet i diesel-eksos er hovedansvarlig for ganske store partikler og for ozon som forårsaker 35.000 for tidlige dødsfall i EU-området hvert år.

Og på tross av stadig strengere regelverk med krav som lastebilene møter, i hvert fall i laboratoriene, fortsetter de tunge bilene å ha et stort ansvar for skadelige utslipp.

En EU-studie viser at tunge biler er ansvarlige for 40 prosent av NOX-utslippet, mens de bare representerer 2,4 prosent av flåten.

Årsaken er det store gapet mellom laboratorietestene og resultatene i det virkelige liv.

ICCT har gått nærmere inn på dette og har kjørt til sammen syv biler som alle er godkjent etter Euro VI-D standarden og slått fast store avvik i forhold til skrivebord-kravene. Testene viser også hvilken enorm forskjell det er mellom utslippene fra biler i bytrafikk og de som går på landevei.

Den store forskjellen mellom de ulike bilene er også påfallende, men siden bilene er anonymisert gir ikke tabellene grunnlag for pikante skriverier med store overskrifter.

Det hele ender opp med anbefalinger om hva en Euro VII bør inneholde.

Det er ingen grunn til å tro at ikke disse forslagene vil bli brukt i det arbeidet.

Hele ICCT-rapporten kan lastes ned her.

Powered by Labrador CMS