ENIGHET: Smilene satt løst etter at Yrkestrafikkforbundet (YTF) og Fellesforbundet på arbeidstakersiden og NHO og Norges Lastebileier-Forbund (NLF) kom til enighet.

Lønnsoppgjøret for lastebilsjåfører:

Partene stod langt fra hverandre - nå virker alle fornøyd

– Dette er et resultat jeg tror både våre medlemsbedrifter og deres ansatte vil leve godt med, sier NLF-direktør Knut Gravråk.

Lønnsforhandlingene mellom Yrkestrafikkforbundet (YTF) og Fellesforbundet på arbeidstakersiden og NHO og Norges Lastebileier-Forbund (NLF) har resultert i enighet. 

Etter to intense dager med forhandlinger, har partene kommet til en avtale som sikrer et økonomisk løft for godssjåførene.

Betydelig lønnsøkning

YTFs forhandlingsleder, Marius Træland, er fornøyd med resultatet. 

- Vi er veldig glade for å ha oppnådd en avtale som gir godssjåførene våre en lønn som speiler deres krevende arbeid og slit. Å øke minstelønnssatsen med til sammen 15 kroner gir mest til de som har minst, sier Træland.

Forhandlingsleder Ole Einar Adamsrød i Fellesforbundet er også godt fornøyd med resultatet av forhandlingene, ifølge forbundets nettside.

Knut Gravråk er nå for fullt på plass i stillingen som administrerende direktør i NLF, og er fornøyd med å ha kommet i havn med et nytt krevende oppgjør uten å ende opp hos riksmekleren, skriver lastebil.no.

– Det var knyttet store forventninger til årets lønnsoppgjør, og vi opplevde nok at partene tidvis sto langt unna hverandre. Likevel var det hele veien en konstruktiv og løsningsorientert dialog mellom partene. Dette er et resultat jeg tror både våre medlemsbedrifter og deres ansatte vil leve godt med, uttaler Gravråk.

- Vi er godt fornøyde med at vi gjennom gode og konstruktive forhandlinger kom til enighet, - og med et resultat innenfor frontfagsrammen som vi oppfatter at medlemmene lever godt med, uttaler adm. direktør i NHO Logistikk og Transport Are Kjensli.

Hovedpunkter i avtalen

  • Partene er enig om at dette gir en forventet ramme på 5,2 %
  • Alle øker lønnen med 10,50 kroner
  • Det gis et generelt tillegg til alle på kroner 7,- med virkning fra 1. april 2024.
  • Det gis et godstillegg til alle på kroner 3,50 med virkning fra 1. juni 2024.
  • Minstelønnssatsen økes med 15 kr
  • Med virkning fra 1. april 2024 økes minstelønnssatsen med ytterlige kroner 4,50,-. Ny minstelønnssats er kroner 218,50 per time.
  • Fra 1. juni 2024 er ny minstelønnssats, inkludert godstillegget, kroner 222,-.

Fagbrevtillegg

Det gis et fagbrevtillegg på kroner 2,- fra 1. april 2024.

Tekniske gjennomslag

Pålagt ADR og YSK-kurs utenfor arbeidstid skal betales som overtid.

Spesifisert at sjåfører som har fullt reisedøgn skal ha full diett. Satsen er i dag 400 kr. I tillegg har en krav på delvis diett allerede etter 6 reisetimer.

Matpengesats er økt til 107 kr.

Arbeidsgiver skal nå dekke utgifter i forbindelse med legeerklæring til fornyelse av førerkort.

Tillitsvalgte skal få innsyn i bedriftens lønnsopplysninger. Dette gjør tillitsvalgte bedre i stand til å føre lokale forhandlinger.

Dersom arbeidsgiver lager egne lønnssystemer, er det nå tatt inn klare krav om hva de skal inneholde.

Utvalg som skal se på mulige tariffbestemmelser for varebilsjåfører.

Ved tap av eller skade på briller i arbeidstid dekker arbeidsgiver egenandelen på forsikringen.

- En arbeidsdag å leve med

Avtalen inneholder også bestemmelser for å sikre godssjåførene en mer forutsigbar arbeidsdag. 

- Godssjåførene har ofte lange og uforutsigbare dager. Denne avtalen sørger for at sjåførene får mer forutsigbarhet til arbeidstid og hva som dekkes av arbeidsgiver, sier Træland.

- En lønn å leve av

Hovedmålet i årets lønnsforhandlinger var å sikre godssjåførene en lønn de kan leve av, og det målet mener YTF er nådd. 

- Våre medlemmer har stått på i tøffe tider. Nå får de sin rettmessige del av verdiskapningen. Dette oppgjøret gir et etterlengtet økonomisk løft for lastebilsjåførene, sier Træland.

Avtalen skal på uravstemning i forbundene med frist 26. juni kl 12.00.

Powered by Labrador CMS