TUNGVEKTERE: Per Skorge i Skogeierforbundet (t.v.), Jan Kolbjørn Håkonsen i Tine og Dag Skjølaas i Skogeierforbundet tar til orde for å øke tillatt totalvekt på deler av veinettet.
TUNGVEKTERE: Per Skorge i Skogeierforbundet (t.v.), Jan Kolbjørn Håkonsen i Tine og Dag Skjølaas i Skogeierforbundet tar til orde for å øke tillatt totalvekt på deler av veinettet.

Vil ha flere aksler og større lass

Norges Skogeierforbund går sammen med Tine, Nortura, Felleskjøpet Agri, Fiskå Mølle, Strand Unikorn, AT Skog og Norskog for å effektivisere veitransporten. Blant annet vil de øke tillatt totalvekt fra 50 til 54 tonn på gitte strekninger.

– Regjeringens mål er at utslippene fra transportsektoren skal reduseres med 55 prosent innen 2030. Effektivisering av transporten er avgjørende for å nå dette målet. Da må moderne biler med flere aksler og større lass benyttes, sier administrerende direktør i Norges Skogeierforbund, Per Skorge, i en uttalelse på skog.no.

Skogeierforbundet har derfor gått sammen med Tine, Nortura, Felleskjøpet Agri, Fiskå Mølle, Strand Unikorn, AT Skog og Norskog for å få på plass rammer for mer effektiv og miljøvennlig transport på vei.

Siden mye av det disse aktørene transporterer er tungt, er det i stor grad lengden og totalvekta på kjøretøyene som avgjør hvor effektiv transporten blir.

Økt behov

Det siste året har biltransporten hatt en kraftig kostnadsvekst. Fra andre kvartal 2021 til andre kvartal 2022 har kostnadene økt med 15-20 prosent.

– Det er et større behov enn noen gang for å gjennomføre tiltak som kan få ned transportkostnadene og styrke norsk landbruk, sier transportsjef i Tine, Jan Kolbjørn Håkonsen til skog.no.

Fra 50 til 54 tonn

Organisasjonene og bedriftene ønsker at totalvektene økes fra 50 til 54 tonn på veger der tillatt vogntoglengde er 19,5 meter.

Forslaget berører først og fremst veger på Vestlandet og i Nord-Norge.

– Dagens bestemmelser om tillatte vekter er utformet for vogntog med seks aksler. For mye av transporten i våre næringer er det imidlertid vogntog med sju aksler som i dag er best egnet. Vi ønsker derfor at regelverket tilpasses slike vogntog. Det vil være gunstig både av hensyn til effektivitet, miljø og trafikksikkerhet, og gjøre at vi får en god helhetsløsning både for sterke og svake veger, sier rådgiver i Norges Skogeierforbund, Dag Skjølaas til skog.no.

OMFATTET: Disse bilene fra Felleskjøpet og Tine (se neste bilde) er blant dem som vil falle inn under forslaget om økt totalvekt på 54 tonn. Foto: Norges Skogeierforbund
OMFATTET: Disse bilene fra Felleskjøpet og Tine (se neste bilde) er blant dem som vil falle inn under forslaget om økt totalvekt på 54 tonn. Foto: Norges Skogeierforbund
OMFATTET: Her ser du vogntog med fire aksler på bilen og tre på hengeren. Foto: TINE
OMFATTET: Her ser du vogntog med fire aksler på bilen og tre på hengeren. Foto: TINE
DELER AV LANDET: Forslaget vil ha stor betydning for transporten på Vestlandet og i Nord-Norge der tillatt vogntoglengde er 19,5 meter. Foto: Norges Skogeierforbund
DELER AV LANDET: Forslaget vil ha stor betydning for transporten på Vestlandet og i Nord-Norge der tillatt vogntoglengde er 19,5 meter. Foto: Norges Skogeierforbund
Powered by Labrador CMS