Alltid trygg med Stifinner

– Stifinner-løsningen er en nyhet for å beskytte biler, båter og gods på en kostndadseffektiv måte. Systemet er en kostnadseffektiv måte å finne dine verdigjenstander, sier administrerende direktør Søren Tjørnelund i Verdison as.

Publisert

– Stifinner er basert på et høyteknologisk og driftssikkert modem som kan installeres i hvert enkel kjøretøy – eller på et menneske. Via satellitt gir den en nøyaktig peiling av vogner eller menneskers geografiske beliggenhet.

– Det er mange eksempler på at Stifinner er uunnværlig i privatbiler, lang- og verditransport, fortsetter Søren Tjørnelund. - Stifinner er blant annet til meget stor hjelp under transport av fersk laks til utlandet. Hele tiden blir temperaturen i lasterommet målt, og rapport sendt hjem. Skjer det noe uforutsett, får sjåføren melding umiddelbart fra hjemmekontoret.

– Stifinner måler blant annet farten på busser og det blir derfor ingen diskusjon om den holdt for høy fart ved en ulykke. Under ran viser Stifinner hvilken vei båten, bilen eller lastebilen tar. Den måler også hastigheten og indikerer endemål.

Allsidig
– Stifinner har nemlig disse funksjonene, fortsetter Søren Tjørnelund. - Den ser hvor bil eller medarbeider til en hver tid skulle befinne seg. Den flyttes hurtig til og fra biler og medarbeidere og dokumenterer overleveringstidspunkt. I tillegg alarmerer den ved overfall og tyveri, aktiverer dører og gir start- og stoppdata.

Stifinner måler ved hjelp av GSP-satelitter som kalkulerer posisjon til kjøretøyet. Denne informasjonen blir så sendt til en sentral database via det godt utbygde GSM nettverket. - I den sentrale databasen blir all informasjon samlet og eieren av kjøretøyet kan gå inn i databasen og hente ut alle opplysninger som måtte være av interesse. Kjøretøyets posisjoner kan vises på et elektronisk kart, samt at rapporten på hastighet, kjørt distanse osv kan leses og skrives ut.

Stifinner finnes i tre utgaver. Stifinner basis viser posisjon, kjøre og hviletid, utkjørt distanse, historikk og 3-4 kundespesifiserte alarmoppgaver. Stifinner basis + har oppladbart batteri som gir driftstid på inntil 8 dager, noe som er ideelt for verditransport. Stifinner Premium har i tillegg til basis-versjonen mulighet til opptil ti kundespesifiserte oppgaver.

– Månedsleie for Stifinner er overraskende lav, 3-400 kroner inkluderer boks, system, software og kart over Europa, avslutter daglig leder Søren Tjørnelund i Verdison as.

Du finner mer informasjon på www.verdison.no.

Powered by Labrador CMS