Reåpning av E18 i Vestfold

På et byggemøte mellom Statens vegvesen som byggherre og utførende entreprenør Veidekke i dag, ble det avklart at E18 gjennom Vestfold vil bli reåpnet kommende fredag, 6. juli innen kl. 20.00. Nå iverksettes nødvendige tiltak for å legge om trafikken fra omkjøringsvegene og tilbake til E18.

Publisert

- Sikkerheten har hele tiden vært styrende for fremdriften i bergsikringsarbeidene, fastslår regionvegsjef i Statens vegvesen region sør, Andreas Setsaa.

I tråd med strenge sikkerhetskrav har Statens vegvesen valgt å justere de tekniske løsningene i enkelte deler av sikringsprosessen.

- Endringene har medført mer omfattende arbeid enn opprinnelig forutsatt og gitt mengdeøkninger underveis. Veidekke har imøtekommet disse kravene på en fleksibel måte. Det er Vegvesenet, som byggherre, godt tilfreds med, sier prosjektleder for sikringsarbeidene, Tore Gomo.

Utrykningspolitiet deltok på byggemøtet og er meget tilfreds med at E18 åpnes i henhold til tidsplanen.

Når den stengte E18-strekningen reåpnes, betyr det at omkjøringsvegene avlastes for store trafikkmengder og at trafikksikkerheten bedres.

I rute

I første omgang blir trafikken kjørt på fire felt, bortsett fra gjennom Hankekleivtunnelen og Løkentunnelen. Her blir det toveistrafikk i de nordgående tunnelløpene.

Åpningen 6. juli innebærer at sikringsarbeidene er i rute. Restarbeidene som gjenstår er å åpne Hanekleivtunnelen og Løkentunnelen for fire felts trafikk innen 1. oktober.

Slik blir trafikkmønsteret

Tabellen under gir en oversikt over kjøremønsteret på strekningen og gjennom de berørte tunnelene.

Trafikantene bes kjøre særlig aktsomt og nøye følge farts- og skiltanvisninger.

Status pr 6/7-2007:

Bolstad nordg.

åpnet

Bolstad sørg.

åpnet

Hanekleiva nordg.

åpnet

Hanekleiva sørg.

stengt

Løken nordg.

åpnet

Løken sørg.

stengt

Hillestad nordg.

åpnet

Hillestad sørg.

åpnet

Bringaker nordg.

åpnet

Bringaker sørg.

åpnet

Botne nordg.

åpnet

Botne sørg.

åpnet

Brekke nordg.

åpnet

Brekke sørg.

åpnet

Powered by Labrador CMS