Utvider bruken av gjennomsnittsmåling

Forsøket med måling av gjennomsnittsfart har vært så vellykket at man nå utvider med 11 veistrekninger.

Publisert

- Statens vegvesen har evaluert tre vegstrekninger med automatisk måling av gjennomsnittsfart. Evalueringa viser redusert ulykkesrisiko med opptil 35 prosent. Eg har derfor gitt grønt lys til at vegvesenet i år kan sette i verk slike målinger på ytterligere 11 vegstrekninger, det sier samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa.

Reduserer hastigheten
Evalueringen som Statens vegvesen har gjennomført viser at risiskoen for dødsulykker på E6 ved Dovreskogen er redusert med så mye som 35 prosent. Dette som følge av automatisk måling av gjennomsnittsfart.

Tallene som Statens vegvesen har hentet inn, viser at sjåførene har redusert hastigheten sin med 9 km/t i forhold til før.

Også i på E18 i Grenland og riksvei 3 i Østerdalen har man testet denne typen måling, og mener nå at man har tilstrekkelige data til å utvide tiltaket.

– Vi er glade for at departementet nå ønsker å øke antall strekninger med måling av gjennomsnittsfart (streknings-ATK). Vi har utarbeidet en liste med forslag til nye strekninger som kan etableres allerede i 2011., sier avdelingsdirektør Guro Ranes i Statens vegvesen.

Inntil 40 strekninger innen 2014
Noe som har vært kritisert i forbindelse med målingene er kartlegging av hvor personer befinner seg. Kleppa lover at også denne beskyttelsen skal økes, ved at det skjer en automatisk sletting av alle billister som holder fartsgrensen.

I de kommende tre årene vil det vurderes å innføre gjennomsnittsmåling på så mye som 40 strekninger, inkludert de 11 som trolig kommer i løpet av året.

Vurderingen av hvilke veier som vil bli overvåket blir gjort i samarbeid mellom politiet og andre styresmakter.

Dette er strekninger som kan få gjennomsnittsmåling i 2011:

- Fv 653 Eiksundtunnelen, Møre og Romsdal

- E39 Byfjordtunnelen, Rogaland

- E6 Helltunnelen, Trøndelag

- E8 Tromsøysundtunnelen, Troms

- Rv 7 Hallingdal, Buskerud

- E8 Lavangsdalen, Troms

Det er sannsynlig at man i tillegg vil innføre tiltaket på følgende steder:

- Rv 475 Flekkerøytunnelen, Vest-Agder

- E16 Lærdalstunnelen, Sogn og Fjordane

- Rv 25 Elverum-Trysil, Hedmark

- Rv 8 Stryken – Grua, Oppland

- Fv 57 Lindås – Lauås syd, Hordaland

Powered by Labrador CMS