Dansker misfornøyd med norske regler

Danske organisasjoner varsler at de vil kontakte norske myndigheter for å få harmonisert Norges kabotasjepraksis med resten av Europa.

Publisert

I følge nettsiden til danske Lastbil Magasinet er det den næringspolitiske organisasjonen DI Transport og arbeidsgiver-organisasjonen ATL i Danmark som nå kritiserer Norge for å være bakstreverske på kabotasjeområdet.

Reaksjonen kommer i kjølvannet av flere saker der danske transportvirksomheter er stoppet med mistanke om ulovlig kabotasje i Norge (bildet er fra Anneberg-aksjonen tidligere i år)

Rune Noack i DI Transport sier til Lastbil Magasinet at det er ”uhensiktmessig for danske transportvirksomheter at Norge har vært trege med å innføre EUs regler, og kanskje heller ikke har planer om å innføre det fullstendig”.

Noack viser spesielt til muligheten som skal eksistere ellers i Europa for å kunne kjøre tom bil inn i et land (Norge), for så å kjøre en såkalt transittur i landet.

- Derfor vil vi nå fremme spørsmålet for norske myndigheter, opplyser Noack til Lastbil Magasinet.

Bransjedirektør Anne Windfeldt Trolle i danske ATL er på sin side opptatt av at det skal være enhetlige konkurransevilkår i EU og Norden.

Powered by Labrador CMS