Organisert lastebilkriminalitet avslørt?

Settes ulovlig transport i system, da er også begrepet ”organisert kriminalitet” nærliggende. En større kabotasjesak er nå under etterforskning.

Publisert

Gjennom lang spaning og med hjelp av sterkt engasjement fra sjåfører på veiene, har Lastebileierforbundet og bladet TransportMagasinet nå kanskje fått hull på kabotasjeproblematikken norsk transportbransje er utsatt for.

Nøkkelen er i våre øyne å synliggjøre at også transportkjøperen risikerer straff ved ulovlig transport. For hvilke store transportkjøpere tåler rykte for å tjene penger på kriminalitet?

Kabotasje er innenlands transport kjørt med biler fra andre land. Det er tillatt i Norge, men med svært klare begrensninger, blant annet at transporten skal være av tilfeldig art. Les definisjonen på regjeringen.no.

Det er imidlertid store utfordringer med kontroll og bevisførsel i kabotasjesaker. Derfor er det allment antatt at det kjøres relativt mye ulovlig kabotasje i Norge. Ulovlig kabotasje tar levebrødet fra norske transportører, da de utenlandske aktørene jobber under andre økonomiske betingelser. Og den norske stat snytes for skatter og avgifter.

Les kommentar: 80 prosent utenlandske biler

Saken handler om danske Anneberg Transport som kjørte naturgass fra Stavanger til Oslo, med polske sjåfører på danske biler.

Spaning på bedriftens biler resulterte i politiaksjon, etterforskning – og ganske tilknappede transportkjøpere. I denne saken er oppdragsgiver Nordic LNG, og gassmottageren er Hafslund Fjernvarme.

Saken har samtidig en parallell sak hvor Anneberg kjører askeavfall fra Hafslunds forbrenningsanlegg i Østfold til Norsk Avfallshåndtering AS (Noah) sitt anlegg på Langøya. Her Noah oppdragsgiver.

Du kan lese sakenes forløp her på tungt.no og lastebil.no.

Interessante er også at de involverte selskapene er relativt tunge aktører:

Nordic LNG, som distribuerer gass fra Stavanger til hele Skandinavia, kan ved første øyekast virke som et lite selskap. Men følger du eierstrukturen bak selskapet via Skangass og Lyse Gass til Lyse Energi og Lyse Kraft, oppdager man at det egentlig tilhører Stavanger kommune.

Heller ikke Hafslund er noe lite konsern. Det omsetter for 10-11 milliarder kroner i året og eies av Oslo kommune (morselskap). Mens Noah omsetter for drøyt 300 millioner i året og eies av Bjørn Rune Gjelsten.

Vi må presisere at saken på ingen måte er klar. Men dersom forholdene (det er foreløpig bare gasstransporten som er under etterforskning) nå ender med tiltale, vil ikke bare transportøren risikere straff, men sannsynligvis også transportkjøperen.

Juridisk direktør Robert Aksnes i NLF ga følgende kommentar til tungt.no:

- Hvis det viser seg at dette er ulovlig transport uten løyve så må dette få alvorlige konsekvenser for oppdragsgiver. De kan umulig ha vært uvitende om dette, sier han.

Og nettopp det - ansvarliggjøring av transportkjøperen - kan i våre øyne være nøkkelen til for alvor å få ram på problematikken rundt kabotasje. For milliardselskaper flest har ikke råd til slikt, det koster for mye i tid, bøter og tapt omdømme.

Dermed kan man håpe på at disse avsløringene også er første steg mot at store transportkjøpere inkluderer også transporten i sine bedriftspolicyer.

Haakon Førde, redaktør i YrkesBil

Powered by Labrador CMS