Raskere registrering

Ordningen med sentralisert dokumentgodkjenning ved registrering av tunge kjøretøy blir nå permanent. Innen 2018 skal hele landet være omfattet.

Publisert
Sentralisert dokumentgodkjenning<br>Senioringeniør Bjørn Inge Olberg ved kontor for kjøretøygodkjenning og registrering i Statens vegvesen. Foto: Brede Høgseth Wardrum<br>
Sentralisert dokumentgodkjenning
Senioringeniør Bjørn Inge Olberg ved kontor for kjøretøygodkjenning og registrering i Statens vegvesen. Foto: Brede Høgseth Wardrum

I første omgang er seks trafikkstasjoner i region sør og øst med i ordningen, etter at den fra og med oktober er gjort permanent.

Trafikkstasjonene Gjøvik, Jessheim, Hafslund, Hønefoss, Drammen og Tønsberg har alle vært med i pilotprosjektet som har gått fra januar til nå, hvor sentralisert dokumentgodkjenning er prøvd ut.

– Vi er godt fornøyd med resultatene fra pilotprosjektet, og nå har vegdirektøren besluttet at ordningen skal videreføres på permanent basis. Først ved pilotstasjonene, og deretter skal det rulles ut etappevis på landsbasis i løpet av 2017 og 2018, sier senioringeniør Bjørn Inge Olberg ved kontor for kjøretøygodkjenning og registrering i Statens vegvesen til YrkesBil.no.

Klar forbedring
Han presenterte den nye ordningen for en rekke påbyggerbedrifter under Norsk Industris store seminar Agora Industri Futurum på Gardermoen denne uken.

Totalt har 11 bransjeaktører deltatt i pilotprosjektet, og rundt 700 tunge kjøretøy er blitt godkjent gjennom det nye systemet. Prosjektet har vært et samarbeid mellom Statens vegvesen, Norges Bilbransjeforbund, Bilimportørenes Landsforening og Påbyggergruppen i Norsk Industri

Målet er at det nye systemet skal gjøre enkeltgodkjenning av tunge kjøretøy mer effektiv, med bedre kvalitet og med større grad av forutsigbarhet og likebehandling.

– Systemet er en klar forbedring, både for oss som skal kontrollere dokumenter og de som sender inn. Tilbakemeldingene fra påbyggerbransjen, forhandlere og importører som har fått prøve systemet har vært veldig gode, har Olberg tidligere uttalt til YrkesBil.

Todelt godkjenning
Mange påbyggere, importører og forhandlere av tunge kjøretøy i Norge har lenge vært frustrert over tungrodd godkjenningsprosess for tunge kjøretøy hos Statens vegvesen. Det er blant annet kjent at fremlagt dokumentasjon er tolket ulikt ved forskjellige kontrollsteder, og at flere derfor selektivt velger hvilken kontrollstasjon de viser bilen hos.

En enkeltgodkjenning innebærer både kontroll av dokumenter og teknisk kontroll av kjøretøyet i hall. I dag gjøres disse kontrollene samtidig på trafikkstasjonen, mens det i pilotprosjektet er prøvd ut en todelt enkeltgodkjenning.

– Her godkjennes dokumentene på forhånd. Ved å først godkjenne dokumentene sentralt, unngår vi at importører eller forhandlere fremstiller kjøretøyet ved en trafikkstasjon uten at dokumentene er i orden. Slik får vi utnyttet kontrollhallene bedre, og brukerne vil større grad slippe å måtte fremstille kjøretøyet flere ganger, forklarer Olberg.

Ifølge Norsk Industri viser statistikken at flere kjøretøy som har vært gjennom sentralisert dokumentkontroll er blitt godkjent ved første gangs fremstilling i hall, i motsetning til kjøretøy fremstilt utenfor piloten.

Legger inn selv
Til forskjell fra dagens system er det ved sentralisert dokumentgodkjenning den aktuelle forhandleren som selv legger inn data på bil med nødvendig dokumentasjon fra påbygger, samt dokumentasjon av bilen med noen forhåndsdefinerte foto.

Data legges direkte inn i SVVs system, såkalt «e-room», hvor forhandler får tilgang. Når nødvendig info er lagt inn, hentes informasjonen opp hos veivesenet som gjør en dokumentkontroll. Forhandler får rask tilbakemelding enten med et «ok» og at det er klart for bestilling av visning eller med forespørsel om ny og revidert dokumentasjon.

– Så er det opp til oss i kontrollhallen å kontrollere bilen fysisk opp mot informasjonen i dokumentene, og sjekke at «terrenget stemmer med kartet». Vi synes det nye systemet har fungert veldig bra, og mener dette er en vinn-vinn-situasjon for oss og de andre aktørene, sier fagsjef Bernt Johan Strand ved Jessheim trafikkstasjon, som har vært med i pilotprosjektet.

Powered by Labrador CMS