De store blir større

Det globale transportselskapet DSV har i juli underskrevet avtale om å kjøpe 100 prosent av aksjene i nordiske Ontime Logistics AS.

Publisert


NÆRINGSLIV: Det er åpenbart tøft press også på store aktører innen logistikk og transport.

For eksempel har Ontime Logistics AS, som frem til 2008 het Cargo Partner, etter alt å dømme tilgode å levere positive regnskapstall under sitt nye navn.

Nå er riktignok ikke 2012-tallene presentert i Brønnøysundregistrene ennå, men i perioden 2008 til og med 2011 har samlet underskudd (resultat før skatt) oversteget 200 millioner kroner.

Det kan selvsagt ha gitt DSV betydelige fordeler når de nå melder at de kjøper 100 prosent av aksjene i Ontime.

Selger og kjøpere er imidlertid enige om ikke å offentliggjøre prisen. Avtalen er også under forutsetning av at den godkjennes av Konkurransettilsynet.

Hovedvirksomheten for Ontime Logistics AS er transport og logistikktjenester innen veitransport. Selskapet har 220 ansatte, fordelt på 8 kontorer i Norge, 5 i Sverige og 2 i Danmark.

- Kjøpet av Ontime Logistics AS utvider vår sterke posisjon på det nordiske markedet for veitransport administrerende direktør Jens Bjørn Andersen.

- Ikke minst har Ontime en god position i innenriksdistribusjon i Norge, og vi ser dette som et attraktivt område som vil styrke DSV's serviceudbud til eksisterende og nye kunder, legger Andersen til.

Men det kan virke som ikke alle delere av virksomheten i skal videreføres: ”For de aktiviteter, der forventes at fortsætte, realiserede Ontime Logistics AS en omsætning på ca. 600 millioner danske kroner i 2012” skriver DSV.

I 2011 omsatte Ontime til sammenlikning for 875 millioner norske kroner.

Den tilsvarende veidivisjonen hos DSV i Norge, DSV Road AS, omsatte på sin side for 1,2 milliarder i 2012.

DSV kan også vise til plussresultater siste 5 regnskapsår, men på en kraftig synkende kurve. I 2008 var resultatprosenten pene 5,0, mens den i 2012 endte på 0,5 prosent. Omsetning var 1,2 milliarder begge årene.

Powered by Labrador CMS