Statoil og Volvo sammen om brenselceller

Statoil og Volvo satser sammen på brenselceller for å løse miljøproblem ved tomgangskjøring.

Publisert

Med kraftaggregat drevet med brenselceller vil karbondioksidutslippene (CO2) reduseres med mellom 20 og 30 tonn per vogntog per år. Vogntogene vil også slippe å kjøre på tomgang for å få strømforsyning når de står parkerte. I tillegg vil det bli betydelige reduksjoner av NOx og sotpartikler.

Dette er bakgrunnen for at Volvo AB og Statoil ASA har opprettet et nytt selskap, Powercell, for utvikling av kraftaggregat basert på ny brenselcelleteknologi.

Selskapet eies i fellesskap av Volvo Technology, VTEC (60 prosent) og Statoil (40 prosent). Powercell har patent på en brenselcelleteknologi som gjør det mulig å bygge så små og effektive kraftaggregat at de kan monteres i vogntog og andre større kjøretøy for å produsere strøm som normalt skaffes gjennom tomgangskjøring eller mindre dieselmotorer. Brenselcellen drives av hydrogen som framstilles fra diesel som allerede finnes ombord.

Tomgangskjøring fører med seg unødig utslipp og er et stort miljøproblem, i tillegg til å være til lyd- og luktmessig irritasjon for nærmiljøet. Dersom Nord-Amerikas cirka 0,5 millioner langtransport vogntog kunne redusere utslippene med 30 tonn CO2 per år, ville det gi en total reduksjon på cirka 15 millioner tonn CO2. Det tilsvarer en tredjedel av Norges årlige CO2-utslipp.

”Dette er et framtidsrettet produkt med en klar miljøgevinst. Denne nye brenselcelleteknologien bidrar både til å løse et miljøproblem og bruke drivstoffet mer effektivt. Statoil bidrar både med vår drivstoff- og hydrogenkompetanse. Volvo er en spennende samarbeidspartner blant annet som verdens største produsent av dieselmotorer,” sier Brage W. Johansen, leder for hydrogen i Statoil Ny Energi.

Powercells kraftaggregat for vogntog vil også kunne brukes i båter, fly og andre mobile enheter der det er behov for kompakt, miljøvennlig og effektiv kraftforsyning.

Powered by Labrador CMS